Arbetslösheten i Landskrona faller mer än i andra kommuner i Skåne

Landskrona kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Landskrona kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

33 av 33 kommuner i Skåne län såg en minskande arbetslöshet i november. Landskrona var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under november månad rapporterade Landskrona en total arbetslöshet på 11,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,9 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 2 368 av 21 527 invånare i åldern 16 till 64 år i Landskrona kommun var inskrivna som arbetssökande (435 färre än i november i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Landskrona är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april har arbetslösheten gått ner från 12,2 till 11,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Arbetslöshet i Landskrona kommun och Skåne län

Landskrona är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Landskrona alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (11,0 procent i kommunen, jämfört med 9,2 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Perstorp har den högsta (13,5 procent). För att Landskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 1 658 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,6 procent i Landskrona under november månad, motsvarande 1 413 av 6 859 personer. Det är 3,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−225 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjunde månaden i följd. Sedan april har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,0 till 20,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,6 procentenheter i Landskrona. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Landskrona kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Landskrona om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,2 procentenheter). I november var 13,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 280 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 38 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Landskrona kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Landskrona högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Landskrona kommun och Skåne län

216 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 216 arbetsplatsannonser i Landskrona kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 350 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Landskrona kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1327
Företagssäljare1024
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter923
Personliga assistenter1420
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete1220
Idrottstränare och instruktörer m.fl.516
Övriga maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.413
Maskinoperatörer, mejeri312
Övriga utbildare och instruktörer110
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift18

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Landskrona kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
LandskronaSkåne länHela landet
Hela arbetskraften11,0 %−1,9 % 9,2 %−1,7 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda20,6 %−3,3 % 21,3 %−3,7 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar13,3 %−1,2 % 11,1 %−3,2 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv9,8 %−1,8 % 
Bromölla8,8 %−0,9 % 
Burlöv11,3 %−1,4 % 
Båstad5,6 %−1,5 % 
Eslöv8,3 %−1,8 % 
Helsingborg10,7 %−1,5 % 
Hässleholm9,0 %−1,3 % 
Höganäs5,5 %−1,2 % 
Hörby6,1 %−1,4 % 
Höör5,4 %−1,2 % 
Klippan7,9 %−1,4 % 
Kristianstad10,1 %−1,1 % 
Kävlinge4,9 %−1,6 % 
Landskrona11,0 %−1,9 % 
Lomma3,3 %−0,7 % 
Lund6,4 %−1,4 % 
Malmö13,2 %−2,6 % 
Osby8,0 %−1,0 % 
Perstorp13,5 %−1,2 % 
Simrishamn6,2 %−1,3 % 
Sjöbo5,9 %−1,0 % 
Skurup6,9 %−1,6 % 
Staffanstorp4,8 %−1,4 % 
Svalöv6,3 %−1,3 % 
Svedala5,2 %−0,9 % 
Tomelilla7,3 %−1,3 % 
Trelleborg8,1 %−1,0 % 
Vellinge3,7 %−1,5 % 
Ystad5,7 %−1,1 % 
Ängelholm5,5 %−1,1 % 
Åstorp10,5 %−1,1 % 
Örkelljunga6,9 %−1,5 % 
Östra Göinge11,4 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv19,7 %−3,3 % 
Bromölla24,9 %−0,4 % 
Burlöv17,9 %−1,5 % 
Båstad15,6 %−5,7 % 
Eslöv20,8 %−3,3 % 
Helsingborg22,5 %−3,0 % 
Hässleholm23,6 %−3,4 % 
Höganäs14,0 %−2,8 % 
Hörby16,3 %−4,3 % 
Höör14,2 %−2,5 % 
Klippan17,0 %−3,5 % 
Kristianstad27,2 %−3,1 % 
Kävlinge15,0 %−4,2 % 
Landskrona20,6 %−3,3 % 
Lomma10,8 %−3,5 % 
Lund15,5 %−2,9 % 
Malmö24,0 %−4,3 % 
Osby22,2 %−2,2 % 
Perstorp32,8 %−2,7 % 
Simrishamn16,5 %−4,6 % 
Sjöbo15,1 %−2,8 % 
Skurup17,7 %−3,7 % 
Staffanstorp11,0 %−4,0 % 
Svalöv12,8 %−3,8 % 
Svedala12,9 %−3,2 % 
Tomelilla19,3 %−5,3 % 
Trelleborg18,4 %−1,2 % 
Vellinge8,1 %−5,3 % 
Ystad17,0 %−2,2 % 
Ängelholm15,3 %−2,8 % 
Åstorp21,2 %−3,1 % 
Örkelljunga17,1 %−5,0 % 
Östra Göinge33,3 %−7,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv14,3 %−2,4 % 
Bromölla15,8 %−1,0 % 
Burlöv13,4 %−4,8 % 
Båstad6,0 %−4,2 % 
Eslöv11,0 %−4,5 % 
Helsingborg11,4 %−2,7 % 
Hässleholm12,8 %−1,7 % 
Höganäs8,0 %−3,6 % 
Hörby9,7 %−5,3 % 
Höör9,4 %−3,7 % 
Klippan9,6 %−4,8 % 
Kristianstad13,8 %−2,3 % 
Kävlinge9,6 %−5,0 % 
Landskrona13,3 %−1,2 % 
Lomma5,4 %−1,7 % 
Lund5,9 %−2,4 % 
Malmö13,9 %−4,4 % 
Osby11,8 %−2,1 % 
Perstorp15,8 %−3,8 % 
Simrishamn7,5 %−1,8 % 
Sjöbo9,8 %−2,2 % 
Skurup11,4 %−2,6 % 
Staffanstorp8,1 %−3,9 % 
Svalöv11,7 %−2,1 % 
Svedala8,9 %−2,5 % 
Tomelilla9,1 %−3,5 % 
Trelleborg10,6 %−2,8 % 
Vellinge4,4 %−3,4 % 
Ystad8,0 %−2,0 % 
Ängelholm6,6 %−3,2 % 
Åstorp14,3 %−0,9 % 
Örkelljunga9,1 %−3,3 % 
Östra Göinge17,1 %−6,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.