Äldre än en månad

Så bostadsmarknaden i Västernorrlands län.

Priserna på bostadsrätter minskar något i Västernorrland

Priserna på bostadsrätter har gått ner i Västernorrlands län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 2 procent.
Priserna på bostadsrätter minskar något i Västernorrland
Så bostadsmarknaden i Västernorrlands län.

Priserna på bostadsrätter stiger något i Västernorrland

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Västernorrlands län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 1 procent.
Priserna på bostadsrätter stiger något i Västernorrland