Äldre än en månad

Industrin står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp, och är en därmed en av de viktigaste pusselbitarna i den svenska klimatomställningen