Rekordpriser på koldioxidutsläpp – pappers- och massaindustrin vinnare på utsläppshandeln i Värmland

Värmlands län Industriutsläpp
kondensånga stiger från industriskorstenar
Flickr (PD)

Gruvöns bruk tillhör vinnarna i Värmland när priserna på koldioxidutsläpp skjuter i höjden. Anläggningen använde bara en bråkdel av sina fria utsläppsrätter 2022 – ett överskott värt omkring 11,4 miljoner euro.

Priset för utsläppsrätter nådde nya rekordnoteringar under 2022, i snitt auktionerades ett ton koldioxidekvivalenter ut för 79 euro – att jämföra med knappt sex euro för fem år sedan – och hittills i år har priset ökat ytterligare. Det innebär större kostnader för företag som behöver köpa utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp – och större intäkter för de som har utsläppsrätter över: 2017 hade anläggningar i Värmland utsläppsrätter över till ett värde av ungefär 2,7 miljoner euro – 2022 var motsvarande siffra 24,9 miljoner euro.

Elpriset under de senaste åren
Ladda ner i fler format

Knappt hälften av EU:s utsläppsrätter delas ut gratis till de anläggningar som omfattas av utsläppshandeln. Sedan 2021 täcker inte gratistilldelningen de samlade svenska utsläppen – men skillnaderna mellan olika branscher och olika anläggningar är stora.

Elpriset under de senaste åren
Ladda ner i fler format

I Värmland tillhör Gruvöns bruk vinnarna. Anläggningen tilldelades utsläppsrätter för drygt 156 000 ton växthusgaser 2022, men släppte bara ut knappt 12 000 ton, enligt Naturvårdsverkets preliminära siffror. Det gör Gruvöns bruk till den anläggning i länet som fått flest outnyttjade utsläppsrätter över under året – knappt 145 000 ton. Med ett snittpris på 79 euro motsvarar det ett värde på omkring 11,4 miljoner euro.

Vinnare på utsläppsrättshandeln i Värmland 2022
AnläggningBranschUtsläpp ton koldioxidFria utsläppsrätterSkillnadUngefärligt värde (euro)
Gruvöns brukPappers- och massaindustri11 843156 392144 54911,4 miljoner
Stora Enso Skoghalls brukPappers- och massaindustri53 704152 73799 0337,8 miljoner
Bäckhammars brukPappers- och massaindustri7 22227 19619 9741,6 miljoner
Nordic Paper Seffle ABPappers- och massaindustri2 42619 33016 9041,3 miljoner
Rottneros brukPappers- och massaindustri5 15618 31813 1621 miljon
HedenverketEl och fjärrvärme20 81525 8425 027400 000
LyckeverketEl och fjärrvärme4625 4584 996400 000
Panncentralen Moelven-NotnäsEl och fjärrvärme3604 7274 367350 000
Hagfors värmeverk/ÄngfallhedenEl och fjärrvärme4182 6412 223180 000
Munkfors VärmeverkEl och fjärrvärme02 0432 043160 000
Lersäters panncentralEl och fjärrvärme1842 1701 986160 000
Källa: Naturvårdsverket. Värdet uppskattat utifrån ett pris på 79,1 euro per ton koldioxid. Utsläpp från biobränslen räknas inte i utsläppshandelssystemet.

"Substansiella summor"

Även i Sverige som helhet är pappers- och massaindustrin den sektor som har störst överskott av fria utsläppsrätter. I Värmland släppte även Stora Enso Skoghalls bruk, Bäckhammars bruk, Nordic Paper Seffle AB och Rottneros bruk ut betydligt mindre koldioxid än de utsläppsrätter man fått 2022 medgav.

– I och med att priserna har ökat börjar det bli ganska stora pengar. Tidigare var det lite mer teoretiskt när en utsläppsrätt kostade fem euro, men nu – när de kostar närmare 100 euro – är det substantiella summor skulle jag vilja påstå, säger Johan Bruce, ansvarig för el och energi på Skogsföretagen.

Genom att till stor del ha övergått till biobränslen – som räknas som utsläppsfria i systemet – har de svenska bruken relativt låga utsläpp. Dessutom, säger Johan Bruce, har Sverige till stor del integrerade massa- och pappersbruk, vilket gör att man kan använda energin effektivare.

Antalet utsläppsrätter – både den fria tilldelningen och de som auktioneras ut till högstbjudande – minskar successivt framöver. Från 2026 sätts dessutom ett tak för bioenergi – anläggningar där 95 procent eller mer av utsläppen kommer från bioenergi kommer att undantas från utsläppshandeln, och därmed inte få några fria utsläppsrätter.

– Man kan ju tänka att vi ju inte har några utsläpp – varför ska vi ha fria utsläppsrätter? Utmaningen för oss är att våra konkurrenter får det, när de använder naturgas. Hade ingen fått fri tilldelning hade vi kunnat leva med det, men nu tycker vi att det snedvrider konkurrensen.

Hur många anläggningar når upp till 95 procent bioenergi?

– Det kan jag inte säga på rak arm, men några anläggningar ligger på gränsen. Det här kommer att baseras på historiska emissioner 2019–2023, och klarar man gränsen så har man fri tilldelning under perioden 2026–2030. Men oavsett kommer den fria tilldelningen av utsläppsrätter att minska under perioden. Sen vet vi inte riktigt vad som händer efter 2030. Det finns en ambition att alla verksamheter som ingår i utsläppsrättshandeln ska in i den nya gränsjusteringsmekanismen som ersätter den fria tilldelningen, men våra produkter ingår inte till att börja med, säger Johan Bruce.

El och fjärrvärme har störst underskott

Om pappers- och massaindustrin har stora överskott på utsläppsrätter är situationen annorlunda i andra branscher. El- och fjärrvärmeanläggningarna i Sverige behövde skaffa utsläppsrätter för 1,6 miljoner ton under 2022 – utöver de fritt tilldelade. Även i Värmland är det en anläggning inom el och fjärrvärme som hade störst underskott på utsläppsrätter: Åmotfors Energi. Där fattades knappt 14 000 ton, vilket motsvarar ungefär 1,1 miljoner euro om man utgår från snittpriset i fjol.

Förlorare på utsläppsrättshandeln i Värmland 2022
AnläggningBranschUtsläpp ton koldioxidFria utsläppsrätterSkillnadUngefärligt värde (euro)
Åmotfors EnergiEl och fjärrvärme33 93320 269−13 6641,1 miljoner
PC SäffleEl och fjärrvärme7 1301 434−5 696450 000
Björneborg Steel ABJärn- och stålindustri8 7685 338−3 430270 000
Hagfors JernverkJärn- och stålindustri30 27627 683−2 593210 000
Akzo Nobel Adhesives ÅngcentralKemiindustri2 153346−1 807140 000
Källa: Naturvårdsverket. Värdet uppskattat utifrån ett pris på 79,1 euro per ton koldioxid. Utsläpp från biobränslen räknas inte i utsläppshandelssystemet.

Höga priser snabbar inte på utsläppsminskningen

Utsläppssystemet har funnits sedan 2005, och sedan 2013 – när det fick sin nuvarande utformning – har utsläppen minskat med 12 procent. Men det är först de senaste åren som priset på utsläppsrätter dragit iväg.

– Det finns flera saker som påverkar. Priserna började gå upp kraftigt 2021 och framåt. Den ena förklaringen är att man beslutade om en snabbare sänkningstakt av utsläppstaket. Då förväntar sig företagen att det kan bli dyrare framöver och samlar på sig utsläppsrätter. En annan förklaring är att ungefär samtidigt infördes något som kallas ”The Swedish proposal” – om det finns många oanvända utsläppsrätter sparade i systemet kan man tillfälligt sänka taket ett år. Även det gjorde att företag kunde förvänta sig att priset blir högre, säger Daniel Spiro, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Att priserna ökar betyder inte att utsläppsminskningen går snabbare. Snarare, menar Daniel Spiro, är det en indikation på hur svårt det är för ekonomin att lägga sig under utsläppstaket.

– Det finns inte något självändamål i att nå ett speciellt pris. Det är taket som avgör hur mycket koldioxid som kommer att släppas ut. För de enskilda företagen har priset förstås betydelse, men inte för de totala utsläppen, säger Daniel Spiro.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.