Läget på elmarknaden  i Värmland.

Priserna ökar i Värmland: Läget på elmarknaden i maj

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Värmland: Läget på elmarknaden i maj

Äldre än en månad

Bensinpriserna påverkar olika delar av landet på olika sätt

Så påverkar höga bränslepriser

4 370 personer fick ekonomiskt bistånd i Värmland i januari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Värmlands län låg i stort sett stilla i januari, och är nu 1,5 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
4 370 personer fick ekonomiskt bistånd i Värmland i januari
Så bostadsmarknaden i Värmlands län.

Priserna på fritidshus ökar betydligt i Värmland

Priserna på fritidshus steg mellan februari 2021 och januari med 20 procent i Värmlands län. Det är en betydande uppgång jämfört med det gångna året då priserna i snitt ökat med 11 procent.
Priserna på fritidshus ökar betydligt i Värmland

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Värmland i december

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Värmlands län låg i stort sett stilla i december, och är nu 1,5 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Värmland i december