Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Värmlands län.

Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Värmland

En stor andel av kommunerna i Värmland såg under augusti månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten betydligt.
Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Värmland