Valdeltagandet minskar i Lekeberg – men klyftorna ökar

Precis som i riket i stort minskar valdeltagandet i Lekeberg. Samtidigt ser skillnaderna mellan valdistrikten med högst och lägst andel röstande ut att öka.
Valdeltagandet minskar i Lekeberg – men klyftorna ökar

Trendbrott för Liberalerna i Lekeberg

Efter den slutliga rösträkningen är fyra mandatperioders oavbruten nedgång bruten i Lekebergs kommun. Liberalerna vinner röster, och ökar till 3,8 procent i riksdagsvalet i kommunen.
Trendbrott för Liberalerna i Lekeberg

Miljöpartiet går framåt i Lekeberg

Efter den slutliga rösträkningen är det klart att 3,4 procent av rösterna i riksdagsvalet i Lekebergs kommun, en ökning jämfört med valet innan.
Miljöpartiet går framåt i Lekeberg

Lekeberg är Kristdemokraternas starkaste fäste i valkretsen

Efter den slutliga rösträkningen står det klart att Kristdemokraterna gjort sitt bästa resultat i Örebro läns valkrets i Lekebergs kommun, med 8,1 procent av rösterna i riksdagsvalet.
Lekeberg är Kristdemokraternas starkaste fäste i valkretsen

Vänsterpartiet får rekordlågt väljarstöd i Lekeberg

Efter den slutliga rösträkningen står det klart att Vänsterpartiet gör sitt sämsta riksdagsval någonsin i Lekebergs kommun, med 3,6 procent av rösterna.
Vänsterpartiet får rekordlågt väljarstöd i Lekeberg

Centerpartiet får rekordlågt väljarstöd i Lekeberg

Efter den slutliga rösträkningen står det klart att Centerpartiet gör sitt sämsta riksdagsval någonsin i Lekebergs kommun, med 9,5 procent av rösterna.
Centerpartiet får rekordlågt väljarstöd i Lekeberg

Moderaterna går framåt i Lekeberg

Efter den slutliga rösträkningen är det klart att 17,2 procent av rösterna i riksdagsvalet i Lekebergs kommun, en ökning jämfört med valet innan.
Moderaterna går framåt i Lekeberg

Sverigedemokraterna gör rekordval i Lekeberg

Efter den slutliga rösträkningen står det klart att Sverigedemokraterna gör sitt bästa riksdagsval någonsin i Lekebergs kommun, med 27,5 procent av rösterna.
Sverigedemokraterna gör rekordval i Lekeberg

Socialdemokraterna får rekordlågt väljarstöd i Lekeberg

Efter den slutliga rösträkningen står det klart att Socialdemokraterna gör sitt sämsta riksdagsval någonsin i Lekebergs kommun, med 25,3 procent av rösterna.
Socialdemokraterna får rekordlågt väljarstöd i Lekeberg

Så har äldreomsorgen utvecklats i Lekeberg under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Lekebergs kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Lekeberg under mandatperioden

Så utvecklas skolan i Lekeberg

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Lekeberg.
Så utvecklas skolan i Lekeberg

Så utecklades arbetsmarknaden i Lekeberg under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Lekebergs kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Lekeberg under mandatperioden

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Lekeberg

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Lekebergs ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Lekeberg
Valsedlar

Moderaterna samlar ovanligt många kandidater inför valet i Lekeberg

Antalet politiker som ställer upp för val i landets kommuner minskar inte längre, men det är stora regionala skillnader i partiernas förmåga att locka kandidater. Vi har studerat listorna i Lekebergs kommun.
Moderaterna samlar ovanligt många kandidater inför valet i Lekeberg