Äldre än en vecka

Bostadsbyggande under mandatperioden

Arbetsmarknaden under mandatperioden

Äldre än en månad

Travar med dokument

Den kommunala ekonomins utveckling

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Östergötland i mars

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Östergötlands län låg i stort sett stilla i mars, och är nu 1,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Östergötland i mars
Bensinpriserna påverkar olika delar av landet på olika sätt

Så påverkar höga bränslepriser

Ekonomiskt bistånd