Haparanda har nu minst solel per invånare i länet

Haparanda kommun Solenergi
Solcellsanläggning
Andres Siimon, Unsplash

I slutet av 2022 hade Haparanda kommun sjunkit till sista plats bland länets kommuner, i installerad solcellseffekt per invånare. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Under 2022 anslöts 20 kilowatt ny solel till elnätet i Haparanda kommun, en ökning med 40 procent jämfört med året innan.

Totalt finns nu tio nätanslutna anläggningar, om sammanlagt 70 kilowatt i kommunen. Översatt till förväntad elproduktion motsvarar det bara en försumbar del av vad hushållen i Haparanda förbrukar per år. 1

stapeldiagram som visar hur den totala effekten växer från år till år.
Ladda ner i fler format

Räknat per invånare finns det nu 7,5 watt solceller per person i kommunen, vilket är den lägsta nivån i landet. Mest solel per invånare i länet hade Övertorneå kommun och mest i landet Skurups kommun.

Installerad effekt per invånare blir förstås högre i de områden där det finns storskaliga solcellsparker eller liknande. Tittar vi istället på antalet installationer per invånare har Haparanda 1,1 anläggningar per tusen invånare, att jämföra med 2,8 i hela länet.

KommunWatt per personTotal installerad effekt (MW)Förändring från året innan
Övertorneå1350,6+100 %
Pajala1100,7+117 %
Piteå1014,3+26 %
Luleå655,2+40 %
Jokkmokk530,3+4 %
Boden351,0+76 %
Älvsbyn290,2+15 %
Kalix270,4+83 %
Arvidsjaur230,1+8 %
Överkalix220,1+17 %
Arjeplog150,0±0 %
Gällivare90,2+78 %
Haparanda70,1+40 %
Några kommuner som på grund av statistiksekretess har ofullständig data för något av de senaste åren saknas i tabellen

All solel i Haparanda kommer från småskaliga anläggningar,2 totalt tio stycken. Det påminner om hur det ser ut i riket som helhet. I hela Sverige står anläggningar under 20 kilowatt för mer än hälften av den installerade effekten. Generellt är deras andel störst i kommuner med många villahushåll, medan större anläggningar dominerar i tätbefolkade komnmuner med fler flerfamiljsbostäder.

Rekordstor ökning i riket

I landet som helhet byggdes mer ny solel än någonsin under förra året. Störst var ökningen bland de småskaliga anläggningarna (villatak och liknande), som nu har passerat milstolpen 1 gigawatt i total installerad effekt.

Totalt finns nu nästan 2,4 gigawatt nätansluten solel i landet, en ökning med 50 procent jämfört med året innan. Det är en rekordstor ökning, och dessutom en snabbare ökningstakt än året innan.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.