Gällivare har näst minst solel per invånare i länet

Gällivare kommun Solenergi
Solcellsanläggning
Andres Siimon, Unsplash

I slutet av 2022 låg Gällivare kommun på näst sista plats bland länets kommuner i installerad solcellseffekt per invånare. Gällivare ligger därmed kvar i solelsbotten bland Norrbottenskommunerna. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Under 2022 anslöts 70 kilowatt ny solel till elnätet i Gällivare kommun, en ökning med 78 procent jämfört med året innan.

Totalt finns nu 21 nätanslutna anläggningar, om sammanlagt 160 kilowatt i kommunen. Översatt till förväntad elproduktion motsvarar det bara en försumbar del av vad hushållen i Gällivare förbrukar per år. 1

stapeldiagram som visar hur den totala effekten växer från år till år.
Ladda ner i fler format

Räknat per invånare finns det nu 9,2 watt solceller per person i kommunen, vilket är den näst lägsta nivån i landet. Mest solel per invånare i länet hade Övertorneå kommun och mest i landet Skurups kommun.

Installerad effekt per invånare blir förstås högre i de områden där det finns storskaliga solcellsparker eller liknande. Tittar vi istället på antalet installationer per invånare har Gällivare 1,2 anläggningar per tusen invånare, att jämföra med 2,8 i hela länet.

KommunWatt per personTotal installerad effekt (MW)Förändring från året innan
Övertorneå1350,6+100 %
Pajala1100,7+117 %
Piteå1014,3+26 %
Luleå655,2+40 %
Jokkmokk530,3+4 %
Boden351,0+76 %
Älvsbyn290,2+15 %
Kalix270,4+83 %
Arvidsjaur230,1+8 %
Överkalix220,1+17 %
Arjeplog150,0±0 %
Gällivare90,2+78 %
Haparanda70,1+40 %
Några kommuner som på grund av statistiksekretess har ofullständig data för något av de senaste åren saknas i tabellen

All solel i Gällivare kommer från småskaliga anläggningar,2 totalt 21 stycken. Det påminner om hur det ser ut i riket som helhet. I hela Sverige står anläggningar under 20 kilowatt för mer än hälften av den installerade effekten. Generellt är deras andel störst i kommuner med många villahushåll, medan större anläggningar dominerar i tätbefolkade komnmuner med fler flerfamiljsbostäder.

Rekordstor ökning i riket

I landet som helhet byggdes mer ny solel än någonsin under förra året. Störst var ökningen bland de småskaliga anläggningarna (villatak och liknande), som nu har passerat milstolpen 1 gigawatt i total installerad effekt.

Totalt finns nu nästan 2,4 gigawatt nätansluten solel i landet, en ökning med 50 procent jämfört med året innan. Det är en rekordstor ökning, och dessutom en snabbare ökningstakt än året innan.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.