Nu börjar Pajala bygga solceller

Pajala kommun Solenergi
Solcellsanläggning
Andres Siimon, Unsplash

Den installerade solkraften i Pajala kommun har hittills varit blygsam, men under 2022 syns en tydlig ökning i statistiken, om än från låga nivåer. Det visar nya siffror från Energimyndigheten.

Under 2022 anslöts 350 kilowatt ny solel till elnätet i Pajala kommun, vilket innebar mer än en fördubbling jämfört med året innan.

Totalt finns nu 32 nätanslutna anläggningar, om sammanlagt 650 kilowatt i kommunen. Det skulle kunna motsvara, i runda tal, en elproduktion på någonstans omkring en procent av vad hushållen i Pajala förbrukar per år.1

stapeldiagram som visar hur den totala effekten växer från år till år.
Ladda ner i fler format

Räknat per invånare finns det nu 110,2 watt solceller per person i kommunen, vilket är den näst högsta nivån i länet. Mest solel per invånare i länet hade Övertorneå kommun och mest i landet Skurups kommun.

Installerad effekt per invånare blir förstås högre i de områden där det finns storskaliga solcellsparker eller liknande. Tittar vi istället på antalet installationer per invånare har Pajala 5,4 anläggningar per tusen invånare, att jämföra med 2,8 i hela länet.

KommunWatt per personTotal installerad effekt (MW)Förändring från året innan
Övertorneå1350,6+100 %
Pajala1100,7+117 %
Piteå1014,3+26 %
Luleå655,2+40 %
Jokkmokk530,3+4 %
Boden351,0+76 %
Älvsbyn290,2+15 %
Kalix270,4+83 %
Arvidsjaur230,1+8 %
Överkalix220,1+17 %
Arjeplog150,0±0 %
Gällivare90,2+78 %
Haparanda70,1+40 %
Några kommuner som på grund av statistiksekretess har ofullständig data för något av de senaste åren saknas i tabellen

Den största delen av solelen i Pajala, 63 procent, kommer från medelstora anläggningar,2 totalt fem stycken. Det skiljer Pajala från de flesta andra delar av landet, där de småskaliga installationerna dominerar. I hela Sverige står anläggningar under 20 kilowatt för mer än hälften av den installerade effekten. Generellt är deras andel störst i kommuner med många villahushåll, medan större anläggningar dominerar i tätbefolkade komnmuner med fler flerfamiljsbostäder.

Rekordstor ökning i riket

I landet som helhet byggdes mer ny solel än någonsin under förra året. Störst var ökningen bland de småskaliga anläggningarna (villatak och liknande), som nu har passerat milstolpen 1 gigawatt i total installerad effekt.

Totalt finns nu nästan 2,4 gigawatt nätansluten solel i landet, en ökning med 50 procent jämfört med året innan. Det är en rekordstor ökning, och dessutom en snabbare ökningstakt än året innan.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.