Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Vaxholm

Vaxholms kommun Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Sedan maj 2021 har arbetslösheten i Vaxholms kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Under februari månad rapporterade Vaxholms kommun en total arbetslöshet på 3,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 180 av 5 625 invånare i åldern 16 till 651 år i Vaxholms kommun var inskrivna som arbetssökande (176 fler än i februari i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Vaxholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,2 till 3,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Vaxholms kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

Vaxholm är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 23 av 26 kommuner. Störst är minskningen i Södertälje, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Vaxholm hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län och nu växer klyftan (3,2 procent i kommunen, jämfört med 6,1 procent i hela länet). Vaxholm har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Botkyrka har den högsta (10,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 273 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,9 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,2 procent i Vaxholm under februari månad, motsvarande 78 av 765 personer. Det är 0,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+67 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan maj 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 12,2 till 10,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,0 procentenheter i Vaxholm. Det är ungefär samma skillnad som för ett år sedan.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vaxholms kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Vaxholm om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,4 procentenheter). I februari var 5,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 25 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 19 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vaxholm sjunkit 23 månader i följd (ner från 7,2 procent i mars 2021 till 5,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vaxholms kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Vaxholm lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vaxholms kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

54 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 mars fanns det sammanlagt 54 arbetsplatsannonser i Vaxholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Vaxholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Hovmästare och servitörer212
Kockar och kallskänkor48
Kassapersonal m.fl.27
Träarbetare, snickare m.fl.15
Grundutbildade sjuksköterskor44
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering44
Personliga assistenter44
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning13
Pizzabagare m.fl.23
Restaurang- och köksbiträden m.fl.23

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 mars av utannonserade jobb där Vaxholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
VaxholmStockholms länHela landet
Hela arbetskraften3,2 %−0,7 % 6,1 %−0,6 % 6,5 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda10,2 %−0,7 % 12,2 %−1,3 % 15,7 %−1,8 % 
Bland ungdomar5,3 %−0,4 % 6,4 %−1,0 % 7,7 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Botkyrka10,9 %−1,1 % 
Danderyd3,3 %±0,0 % 
Ekerö3,4 %+0,2 % 
Haninge7,0 %−0,5 % 
Huddinge6,8 %−1,0 % 
Järfälla7,8 %−0,7 % 
Lidingö3,7 %−0,4 % 
Nacka3,9 %−0,5 % 
Norrtälje5,2 %−0,3 % 
Nykvarn4,0 %±0,0 % 
Nynäshamn6,6 %−0,4 % 
Salem5,1 %−0,7 % 
Sigtuna8,4 %−1,4 % 
Sollentuna5,8 %−0,4 % 
Solna4,2 %−0,5 % 
Stockholm6,1 %−0,6 % 
Sundbyberg6,0 %−0,6 % 
Södertälje10,5 %−1,5 % 
Tyresö4,6 %−0,4 % 
Täby3,5 %−0,2 % 
Upplands Väsby7,3 %−0,6 % 
Upplands-Bro7,2 %−0,4 % 
Vallentuna3,4 %−0,1 % 
Vaxholm3,2 %−0,7 % 
Värmdö3,4 %−0,6 % 
Österåker3,8 %−0,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Botkyrka15,6 %−1,6 % 
Danderyd8,5 %−0,5 % 
Ekerö9,2 %+1,0 % 
Haninge12,3 %−0,9 % 
Huddinge12,5 %−1,6 % 
Järfälla13,2 %−1,8 % 
Lidingö8,9 %−1,0 % 
Nacka8,6 %−0,7 % 
Norrtälje13,9 %−0,9 % 
Nykvarn11,8 %+0,2 % 
Nynäshamn14,5 %−0,2 % 
Salem9,5 %−1,2 % 
Sigtuna14,1 %−2,5 % 
Sollentuna11,8 %−1,1 % 
Solna6,9 %−0,8 % 
Stockholm12,2 %−1,5 % 
Sundbyberg11,2 %−1,2 % 
Södertälje16,1 %−2,4 % 
Tyresö10,9 %−0,3 % 
Täby8,1 %±0,0 % 
Upplands Väsby12,8 %−1,0 % 
Upplands-Bro13,2 %−0,9 % 
Vallentuna8,0 %+0,1 % 
Vaxholm10,2 %−0,7 % 
Värmdö8,7 %−0,7 % 
Österåker8,7 %−0,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Botkyrka8,7 %−1,9 % 
Danderyd3,2 %+0,4 % 
Ekerö4,5 %−0,1 % 
Haninge8,3 %−1,0 % 
Huddinge6,5 %−1,5 % 
Järfälla7,8 %−1,1 % 
Lidingö2,9 %−0,8 % 
Nacka4,3 %−0,1 % 
Norrtälje7,5 %−0,2 % 
Nykvarn5,9 %−0,9 % 
Nynäshamn7,8 %−2,3 % 
Salem5,6 %−2,4 % 
Sigtuna8,8 %−1,3 % 
Sollentuna6,2 %−1,5 % 
Solna5,0 %−0,4 % 
Stockholm6,3 %−1,0 % 
Sundbyberg6,0 %−1,5 % 
Södertälje7,2 %−2,2 % 
Tyresö6,6 %−0,7 % 
Täby3,6 %−0,4 % 
Upplands Väsby7,5 %−2,0 % 
Upplands-Bro7,7 %−1,3 % 
Vallentuna4,9 %−0,3 % 
Vaxholm5,3 %−0,4 % 
Värmdö4,9 %−0,8 % 
Österåker4,7 %−0,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.