Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Österåker

Österåkers kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan maj 2021 har arbetslösheten i Österåkers kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Under februari månad rapporterade Österåkers kommun en total arbetslöshet på 3,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,4 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 934 av 24 579 invånare i åldern 16 till 651 år i Österåkers kommun var inskrivna som arbetssökande (930 fler än i februari i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Österåker är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Österåkers kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

Österåker är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 23 av 26 kommuner. Störst är minskningen i Södertälje, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Österåker hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län och nu växer klyftan (3,8 procent i kommunen, jämfört med 6,1 procent i hela länet). Vaxholm har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (10,9 procent). För att Österåker skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Vaxholm skulle 147 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 273 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,9 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 8,7 procent i Österåker under februari månad, motsvarande 458 av 5 264 personer. Det är 0,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+449 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 4,9 procentenheter i Österåker. Det är ungefär samma skillnad som för ett år sedan.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Österåkers kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Österåker som i andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,5 procentenheter). I februari var 4,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 104 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 99 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Österåkers kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Österåker lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Österåkers kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

167 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 mars fanns det sammanlagt 167 arbetsplatsannonser i Österåkers kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 250 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Österåkers kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering2436
Vårdbiträden724
Personliga assistenter1118
Brevbärare och postterminalarbetare216
Grundutbildade sjuksköterskor99
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer79
Restaurang- och köksbiträden m.fl.38
Renhållnings- och återvinningsarbetare28
Taxiförare m.fl.27
Butikssäljare, dagligvaror66

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 mars av utannonserade jobb där Österåkers kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
ÖsteråkerStockholms länHela landet
Hela arbetskraften3,8 %−0,4 % 6,1 %−0,6 % 6,5 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda8,7 %−0,4 % 12,2 %−1,3 % 15,7 %−1,8 % 
Bland ungdomar4,7 %−0,5 % 6,4 %−1,0 % 7,7 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Botkyrka10,9 %−1,1 % 
Danderyd3,3 %±0,0 % 
Ekerö3,4 %+0,2 % 
Haninge7,0 %−0,5 % 
Huddinge6,8 %−1,0 % 
Järfälla7,8 %−0,7 % 
Lidingö3,7 %−0,4 % 
Nacka3,9 %−0,5 % 
Norrtälje5,2 %−0,3 % 
Nykvarn4,0 %±0,0 % 
Nynäshamn6,6 %−0,4 % 
Salem5,1 %−0,7 % 
Sigtuna8,4 %−1,4 % 
Sollentuna5,8 %−0,4 % 
Solna4,2 %−0,5 % 
Stockholm6,1 %−0,6 % 
Sundbyberg6,0 %−0,6 % 
Södertälje10,5 %−1,5 % 
Tyresö4,6 %−0,4 % 
Täby3,5 %−0,2 % 
Upplands Väsby7,3 %−0,6 % 
Upplands-Bro7,2 %−0,4 % 
Vallentuna3,4 %−0,1 % 
Vaxholm3,2 %−0,7 % 
Värmdö3,4 %−0,6 % 
Österåker3,8 %−0,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Botkyrka15,6 %−1,6 % 
Danderyd8,5 %−0,5 % 
Ekerö9,2 %+1,0 % 
Haninge12,3 %−0,9 % 
Huddinge12,5 %−1,6 % 
Järfälla13,2 %−1,8 % 
Lidingö8,9 %−1,0 % 
Nacka8,6 %−0,7 % 
Norrtälje13,9 %−0,9 % 
Nykvarn11,8 %+0,2 % 
Nynäshamn14,5 %−0,2 % 
Salem9,5 %−1,2 % 
Sigtuna14,1 %−2,5 % 
Sollentuna11,8 %−1,1 % 
Solna6,9 %−0,8 % 
Stockholm12,2 %−1,5 % 
Sundbyberg11,2 %−1,2 % 
Södertälje16,1 %−2,4 % 
Tyresö10,9 %−0,3 % 
Täby8,1 %±0,0 % 
Upplands Väsby12,8 %−1,0 % 
Upplands-Bro13,2 %−0,9 % 
Vallentuna8,0 %+0,1 % 
Vaxholm10,2 %−0,7 % 
Värmdö8,7 %−0,7 % 
Österåker8,7 %−0,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Botkyrka8,7 %−1,9 % 
Danderyd3,2 %+0,4 % 
Ekerö4,5 %−0,1 % 
Haninge8,3 %−1,0 % 
Huddinge6,5 %−1,5 % 
Järfälla7,8 %−1,1 % 
Lidingö2,9 %−0,8 % 
Nacka4,3 %−0,1 % 
Norrtälje7,5 %−0,2 % 
Nykvarn5,9 %−0,9 % 
Nynäshamn7,8 %−2,3 % 
Salem5,6 %−2,4 % 
Sigtuna8,8 %−1,3 % 
Sollentuna6,2 %−1,5 % 
Solna5,0 %−0,4 % 
Stockholm6,3 %−1,0 % 
Sundbyberg6,0 %−1,5 % 
Södertälje7,2 %−2,2 % 
Tyresö6,6 %−0,7 % 
Täby3,6 %−0,4 % 
Upplands Väsby7,5 %−2,0 % 
Upplands-Bro7,7 %−1,3 % 
Vallentuna4,9 %−0,3 % 
Vaxholm5,3 %−0,4 % 
Värmdö4,9 %−0,8 % 
Österåker4,7 %−0,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.