Färre olyckor i januari i år i Uppsala län

Uppsala län Trafikolyckor

Under januari inträffade 26 olyckor längs de stora vägarna i Uppsala län. Det är färre än samma månad i fjol, visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under januari 2023 rapporterades 26 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Uppsala län. Nerbrutet per kommun inträffade flest olyckor, fyra stycken, längs E18 genom Enköpings kommun. Under det senaste året har annars E4 genom Uppsala kommun oftast haft de flesta olyckorna.

Omkring en femtedel av olyckorna, fem stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Uppsala län
Ladda ner i fler format

Flest olyckor i riket inträffade under första veckan i januari, och allra flest den 5:e. I Uppsala län inträffade flest olyckor under den 18 januari, och samma vecka (vecka 3) var också den med flest olyckor, totalt tio stycken. Under 16 av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades tre som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E18 Enköpingsö 8:e, 17.39E18 från Trafikplats Annelund (143) till Trafikplats Grillby (144) i riktning mot Stockholm
Väg 273 Uppsalaon 18:e, 8.17Väg 661 från Österedinge till Bullbol båda riktningarna
E18Enköpingon 18:e, 8.25E18 från Trafikplats Enögla (141) till Ullundatunneln i riktning mot Västerås

Årets hittills mest olycksdrabbade månad var januari, med 46 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 33 olyckor per månad i länet, under de senaste 12 månaderna.

Ladda ner i fler format

I hela landet inträffade drygt 1 500 olyckor under månaden, vilket är en bit över genomsnittet det senaste året. Flest olyckor, drygt 100 på en enda dag, inträffade alltså torsdagen den 5 januari (trettondagsafton).

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1542v. 1
Dalarna63164v. 1
Gävleborg4873v. 2
Halland4442v. 2
Jämtland3684v. 1
Jönköping94815v. 1
Gotland310v. 3
Kalmar3785v. 1
Kronoberg4186v. 3
Norrbotten76114v. 2
Örebro51810v. 1
Östergötland92810v. 1
Skåne143366v. 3
Södermanland58714v. 1
Stockholm2443848v. 4
Uppsala2635v. 3
Värmland4561v. 1
Västerbotten6888v. 2
Västernorrland68125v. 1
Västmanland3496v. 1
Västra Götaland2362817v. 3

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.