Färre olyckor i januari i år i Örebro län

Örebro län Trafikolyckor

Under januari inträffade 51 olyckor längs de stora vägarna i Örebro län. Det är färre än samma månad i fjol, visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under januari 2023 rapporterades 51 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Örebro län. Nerbrutet per kommun inträffade flest olyckor, nio stycken, längs E18 genom Örebro kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader i år.

Omkring en femtedel av olyckorna, tio stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Örebro län
Ladda ner i fler format

Flest olyckor i riket inträffade under första veckan i januari, och allra flest den 5:e. I Örebro län inträffade flest olyckor under trettondagsafton och den 16 januari, och veckan med flest olyckor var vecka 1, veckan som började den 2 januari, med totalt 23 olyckor. Under 13 av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades åtta som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E20 Örebromå 2:a, 18.06E20 från Trafikplats Ekeby (108) till Trafikplats Marieberg (109) i riktning mot Eskilstuna
Arbogavägen (E18)Örebromå 2:a, 22.48E18 från Trafikplats Munkartorp (116) till Trafikplats Norrplan (115) i riktning mot Kristinehamn
Väg 50 Hallsbergon 4:e, 20.57Väg 50 från Kassmyra till Trafikplats Tälle båda riktningarna
Glomman (väg 675)Örebroon 4:e, 21.18Väg 675 från Jonstorp till Trafikplats Brickebacken i riktning mot Almbro
Örebrovägen (E18)Karlskogato 5:e, 9.55E18 från Trafikplats Immetorp till Trafikplats Lekhyttan (106) i riktning mot Västerås
E20 Örebroon 11:e, 16.36E20 från Trafikplats Ekeby (108) till Trafikplats Marieberg (109) i riktning mot Eskilstuna
Väg 51 Hallsbergmå 16:e, 7.27Väg 51 från Glottra till Svennevad båda riktningarna
Kristinehamnsvägen (E18)Karlskogamå 16:e, 10.58E18 från Selma Lagerlöfs väg till Trafikplats Odlingen i riktning mot Kristinehamn

Årets hittills mest olycksdrabbade månader var november och december, med 69 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 44 olyckor per månad i länet, under de senaste 12 månaderna.

Ladda ner i fler format

I hela landet inträffade drygt 1 500 olyckor under månaden, vilket är en bit över genomsnittet det senaste året. Flest olyckor, drygt 100 på en enda dag, inträffade alltså torsdagen den 5 januari (trettondagsafton).

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1542v. 1
Dalarna63164v. 1
Gävleborg4873v. 2
Halland4442v. 2
Jämtland3684v. 1
Jönköping94815v. 1
Gotland310v. 3
Kalmar3785v. 1
Kronoberg4186v. 3
Norrbotten76114v. 2
Örebro51810v. 1
Östergötland92810v. 1
Skåne143366v. 3
Södermanland58714v. 1
Stockholm2443848v. 4
Uppsala2635v. 3
Värmland4561v. 1
Västerbotten6888v. 2
Västernorrland68125v. 1
Västmanland3496v. 1
Västra Götaland2362817v. 3

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.