Arbetslösheten i Gällivare faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Norrbotten

Gällivare kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Norrbottens län såg en minskande arbetslöshet i augusti. Så även i Gällivare, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under augusti månad rapporterade Gällivare kommun en total arbetslöshet på 2,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,4 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 251 av 8 655 invånare i åldern 16 till 64 år i Gällivare kommun var inskrivna som arbetssökande (40 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Gällivare är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,1 till 2,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Gällivare kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Gällivare är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvidsjaur, där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Gällivare hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (2,9 procent i kommunen, jämfört med 4,5 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Haparanda har den högsta (8,0 procent). För att Gällivare skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 26 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent). Gällivares arbetslöshet sticker ut som den femte lägsta i hela landet.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 8,2 procent i Gällivare under augusti månad, motsvarande 90 av 1 098 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−18 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 12,0 till 8,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,3 procentenheter i Gällivare. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Gällivare kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Gällivare som i andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,1 procentenheter). I augusti var 3,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 27 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 18 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Gällivare sjunkit 22 månader i följd (ner från 8,3 procent i oktober 2020 till 3,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Gällivare kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Gällivare lägre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,7 procentenheter.

Efter den senaste månadens nedgång har Gällivare nu den näst lägsta ungdomsarbetslösheten i landet. Orust har den allra lägsta (3,1 procent).

Graf: Arbetslöshet bland unga i Gällivare kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

172 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 172 arbetsplatsannonser i Gällivare kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 280 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Gällivare kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer1234
Grundutbildade sjuksköterskor2326
Gruv- och stenbrottsarbetare222
Elevassistenter m.fl.413
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering712
Städare38
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning38
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer38
Personliga assistenter47
Restaurang- och köksbiträden m.fl.47

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Gällivare kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
GällivareNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften2,9 %−0,4 % 4,5 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda8,2 %−2,0 % 11,3 %−2,6 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar3,2 %−2,1 % 5,9 %−1,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog3,0 %−1,2 % 
Arvidsjaur4,8 %−2,1 % 
Boden5,2 %−1,1 % 
Gällivare2,9 %−0,4 % 
Haparanda8,0 %−0,7 % 
Jokkmokk3,0 %−0,8 % 
Kalix4,8 %−0,7 % 
Kiruna2,6 %−1,0 % 
Luleå5,0 %−1,0 % 
Pajala3,3 %−1,4 % 
Piteå4,4 %−0,9 % 
Älvsbyn5,3 %−2,0 % 
Överkalix5,0 %−0,9 % 
Övertorneå5,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog8,6 %−3,0 % 
Arvidsjaur15,9 %−4,8 % 
Boden15,4 %−1,6 % 
Gällivare8,2 %−2,0 % 
Haparanda10,2 %−1,3 % 
Jokkmokk9,1 %−1,4 % 
Kalix11,7 %−2,4 % 
Kiruna5,4 %−4,4 % 
Luleå12,7 %−2,3 % 
Pajala5,5 %−3,1 % 
Piteå12,1 %−2,5 % 
Älvsbyn15,0 %−4,7 % 
Överkalix10,6 %−4,7 % 
Övertorneå7,4 %−3,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog4,6 %+1,0 % 
Arvidsjaur5,8 %−5,3 % 
Boden6,7 %−3,0 % 
Gällivare3,2 %−2,1 % 
Haparanda11,5 %+0,7 % 
Jokkmokk4,7 %−4,8 % 
Kalix6,2 %−0,9 % 
Kiruna3,4 %−1,8 % 
Luleå5,7 %−1,8 % 
Pajala3,6 %−2,0 % 
Piteå7,6 %−0,3 % 
Älvsbyn6,2 %−2,8 % 
Överkalix4,8 %−4,9 % 
Övertorneå8,3 %−1,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.