Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Överkalix

Överkalix kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Överkalix kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan oktober 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Överkalix kommun med 4,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 10,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under augusti månad rapporterade Överkalix kommun en total arbetslöshet på 5,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 71 av 1 420 invånare i åldern 16 till 64 år i Överkalix kommun var inskrivna som arbetssökande (14 färre än i augusti i fjol).

Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de föregående ett månaderna var arbetslösheten högre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en minskning.
Graf: Arbetslöshet i Överkalix kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Överkalix är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvidsjaur, där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Överkalix alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (5,0 procent i kommunen, jämfört med 4,5 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Haparanda har den högsta (8,0 procent). För att Överkalix skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 34 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,6 procent i Överkalix under augusti månad, motsvarande 23 av 217 personer. Det är 4,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−10 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan maj 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 18,4 till 10,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan oktober 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,6 procentenheter i Överkalix. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Överkalix kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Överkalix om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,9 procentenheter). I augusti var 4,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sju personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sju personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Överkalix sjunkit elva månader i följd (ner från 6,4 procent i september 2021 till 4,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Överkalix kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Överkalix har högre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,1 procentenheter lägre i Överkalix.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Överkalix kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

14 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 14 arbetsplatsannonser i Överkalix kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Överkalix kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering15
Barnmorskor22
Grundutbildade sjuksköterskor22
Distributionselektriker11
Fysioterapeuter och sjukgymnaster11
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.11
Gjutare11
Installations- och serviceelektriker11
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer11
Specialistläkare11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Överkalix kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
ÖverkalixNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,0 %−0,9 % 4,5 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda10,6 %−4,7 % 11,3 %−2,6 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar4,8 %−4,9 % 5,9 %−1,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog3,0 %−1,2 % 
Arvidsjaur4,8 %−2,1 % 
Boden5,2 %−1,1 % 
Gällivare2,9 %−0,4 % 
Haparanda8,0 %−0,7 % 
Jokkmokk3,0 %−0,8 % 
Kalix4,8 %−0,7 % 
Kiruna2,6 %−1,0 % 
Luleå5,0 %−1,0 % 
Pajala3,3 %−1,4 % 
Piteå4,4 %−0,9 % 
Älvsbyn5,3 %−2,0 % 
Överkalix5,0 %−0,9 % 
Övertorneå5,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog8,6 %−3,0 % 
Arvidsjaur15,9 %−4,8 % 
Boden15,4 %−1,6 % 
Gällivare8,2 %−2,0 % 
Haparanda10,2 %−1,3 % 
Jokkmokk9,1 %−1,4 % 
Kalix11,7 %−2,4 % 
Kiruna5,4 %−4,4 % 
Luleå12,7 %−2,3 % 
Pajala5,5 %−3,1 % 
Piteå12,1 %−2,5 % 
Älvsbyn15,0 %−4,7 % 
Överkalix10,6 %−4,7 % 
Övertorneå7,4 %−3,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog4,6 %+1,0 % 
Arvidsjaur5,8 %−5,3 % 
Boden6,7 %−3,0 % 
Gällivare3,2 %−2,1 % 
Haparanda11,5 %+0,7 % 
Jokkmokk4,7 %−4,8 % 
Kalix6,2 %−0,9 % 
Kiruna3,4 %−1,8 % 
Luleå5,7 %−1,8 % 
Pajala3,6 %−2,0 % 
Piteå7,6 %−0,3 % 
Älvsbyn6,2 %−2,8 % 
Överkalix4,8 %−4,9 % 
Övertorneå8,3 %−1,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.