Arbetslösheten i Älvsbyn faller mer än i andra kommuner i Norrbotten

Älvsbyns kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Norrbottens län såg en minskande arbetslöshet i augusti. Älvsbyn var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under augusti månad rapporterade Älvsbyns kommun en total arbetslöshet på 5,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,0 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 193 av 3 642 invånare i åldern 16 till 64 år i Älvsbyns kommun var inskrivna som arbetssökande (80 färre än i augusti i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Älvsbyn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 5,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Älvsbyns kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Älvsbyn är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvidsjaur, där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Älvsbyn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (5,3 procent i kommunen, jämfört med 4,5 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Haparanda har den högsta (8,0 procent). För att Älvsbyn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 98 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,0 procent i Älvsbyn under augusti månad, motsvarande 64 av 427 personer. Det är 4,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−20 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,9 till 15,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,7 procentenheter i Älvsbyn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Älvsbyns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Älvsbyn om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,8 procentenheter). I augusti var 6,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 23 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 13 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Älvsbyn sjunkit 16 månader i följd (ner från 11,8 procent i april 2021 till 6,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Älvsbyns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Älvsbyn högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Älvsbyns kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

22 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 22 arbetsplatsannonser i Älvsbyns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 25 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Älvsbyns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Väktare och ordningsvakter13
Restaurang- och köksbiträden m.fl.12
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete22
Personliga assistenter22
Apotekare11
Vårdare, boendestödjare11
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11
Transportledare och transportsamordnare11
Tandläkare11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Älvsbyns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
ÄlvsbynNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,3 %−2,0 % 4,5 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda15,0 %−4,7 % 11,3 %−2,6 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,2 %−2,8 % 5,9 %−1,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog3,0 %−1,2 % 
Arvidsjaur4,8 %−2,1 % 
Boden5,2 %−1,1 % 
Gällivare2,9 %−0,4 % 
Haparanda8,0 %−0,7 % 
Jokkmokk3,0 %−0,8 % 
Kalix4,8 %−0,7 % 
Kiruna2,6 %−1,0 % 
Luleå5,0 %−1,0 % 
Pajala3,3 %−1,4 % 
Piteå4,4 %−0,9 % 
Älvsbyn5,3 %−2,0 % 
Överkalix5,0 %−0,9 % 
Övertorneå5,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog8,6 %−3,0 % 
Arvidsjaur15,9 %−4,8 % 
Boden15,4 %−1,6 % 
Gällivare8,2 %−2,0 % 
Haparanda10,2 %−1,3 % 
Jokkmokk9,1 %−1,4 % 
Kalix11,7 %−2,4 % 
Kiruna5,4 %−4,4 % 
Luleå12,7 %−2,3 % 
Pajala5,5 %−3,1 % 
Piteå12,1 %−2,5 % 
Älvsbyn15,0 %−4,7 % 
Överkalix10,6 %−4,7 % 
Övertorneå7,4 %−3,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog4,6 %+1,0 % 
Arvidsjaur5,8 %−5,3 % 
Boden6,7 %−3,0 % 
Gällivare3,2 %−2,1 % 
Haparanda11,5 %+0,7 % 
Jokkmokk4,7 %−4,8 % 
Kalix6,2 %−0,9 % 
Kiruna3,4 %−1,8 % 
Luleå5,7 %−1,8 % 
Pajala3,6 %−2,0 % 
Piteå7,6 %−0,3 % 
Älvsbyn6,2 %−2,8 % 
Överkalix4,8 %−4,9 % 
Övertorneå8,3 %−1,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.