Vaccinations­takten ökar i Värmland – 80 procent av de över 65 år har fått fjärde dosen i Sunne

Sunne kommun Corona
Så framskrider vaccineringen i Sunne kommun.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Vaccinationstakten ökade i Värmland förra veckan. Nu har 80 procent av 65-plussarna fått fjärde dosen i Sunne.

Totalt har 10 695 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 24 i Sunne. Det innebär att 92 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är en relativt hög siffra, sett till riket i stort. Högst andel har Hammarö kommun, 95 procent. I Botkyrka kommun, däremot, har hittills bara 72 procent tagit första sprutan.

Andel vaccinerade i kommunerna

10 589 personer har fått sin andra dos, vilket är 91 procent av befolkningen– även det en hög andel jämfört med riket i stort.Även när det gäller den andra dosen ligger Hammarö kommun i topp, med 94 procent. Och precis som med dos ett ligger Botkyrka kommun i andra änden av listan, där 68 procent fått andra sprutan.

Andel vaccinerade per kommun i Värmland
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Arvika92927782
Eda89887277
Filipstad89887277
Forshaga92917483
Grums90897279
Hagfors89877376
Hammarö95948184
Karlstad93917482
Kil92927682
Kristinehamn92917683
Munkfors88877275
Storfors90907579
Sunne92917780
Säffle89887381
Torsby91917882
Årjäng89887074
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Sunne har hittills 8 306 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 77 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det innebär att Sunne tillhör den tredjedel som kommit längst i landet. När det gäller dos tre har man kommit längst i Vadstena kommun (81 procent) medan det återigen går långsammast i Botkyrka kommun (44 procent).

Nio av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Sunne har hittills 87 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 2 779 personer – eller 80 procent – fått fjärde dosen. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Knivsta kommun, där 84 procent fått fjärde dosen.

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten ökar i Värmland

Förra veckan gavs 833 vaccindoser i Värmland. Till skillnad från riket i stort är det en ökning jämfört med veckan innan (+234 doser). Sex av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan tre av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i början av juni 2021, delades som mest fler än 24 000 vaccindoser i veckan ut i Värmland.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 824 336 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 66 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 70 procent fått en fjärde.

Topplista över regionerna

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.