Så bostadsmarknaden i Sunne kommun.

32 försäljningar av villor i Sunne

Mellan maj och juli gjordes sammanlagt 32 affärer med villor i Sunne kommun. Det kan jämföras med 28 vid motsvarande tid i fjol.
32 försäljningar av villor i Sunne
En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Sunne under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Sunne kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Sunne under mandatperioden

Äldre än en vecka

Punktkarta över olyckor i länet

33 olyckor längs de stora vägarna i Värmland under juli

E18 genom Karlstads kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Värmlands län i juli. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
33 olyckor längs de stora vägarna i Värmland under juli
Barn i bibliotekskorridor

Så utvecklas skolan i Sunne

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Sunne.
Så utvecklas skolan i Sunne

Ökat bostadsbyggande i Sunne

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Sunne kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Sunne
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor

Så utecklades arbetsmarknaden i Sunne under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Sunne kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Sunne under mandatperioden
Flygplan från Vueling på rullbana

Så utvecklades flygandet i Värmland

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Även i Värmlands län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Värmland

Äldre än en månad

Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Sunne

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Sunnes ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Sunne
Så bostadsmarknaden i Sunne kommun.

36 försäljningar av villor i Sunne

Mellan april och juni gjordes sammanlagt 36 affärer med villor i Sunne kommun. Det kan jämföras med 30 vid motsvarande tid i fjol.
36 försäljningar av villor i Sunne
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Sunnes boenden

Enligt den nya lagen ska Sunne kommun ordna boende åt 44 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Sunnes boenden
elbil som laddar

Färre nya laddbara bilar i Värmland under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Värmlands län. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Värmland under andra kvartalet