Vaccinations­takten fortsätter att minska i Uppsala – 81 procent av de över 65 år har fått fjärde dosen

Uppsala län Corona
Så framskrider vaccineringen i Uppsala län.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

För tredje veckan i rad minskar vaccinationstakten i Uppsala. Nu har 81 procent av 65-plussarna fått fjärde dosen.

Totalt har 306 586 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 22 i Uppsala. Det innebär att 90 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är en relativt hög siffra, sett till riket i stort. Högst andel har Västerbottens län, 93 procent. I Skåne län, däremot, har hittills bara 84 procent tagit första sprutan. I Uppsala har Östhammars kommun högst andel som fått första sprutan, 92  procent, högsta siffran i landet finns i Hammarö kommun (95 procent). Håbo kommun ligger sist i länet, med 89 procent – jämfört med Sverigejumbon Botkyrka kommun där bara 71 procent fått ett stick.

Topplista över regionerna

299 794 personer har fått sin andra dos, vilket är 88 procent av befolkningen– även det en hög andel jämfört med riket i stort.Även när det gäller den andra dosen ligger Västerbottens län i topp, med 91 procent. När det gäller andradosen ligger Stockholms län i andra änden av listan, där 81 procent fått andra sprutan. Här ligger Östhammars kommun i topp bland kommunerna i Uppsala medan Östhammars kommun - återigen - ligger i topp i riket, medan Håbo kommun , precis som när det gäller första dosen, har lägst andel vaccinerade i länet. Botkyrka kommun är den kommun i landet där minst andel fått också andra dosen.

Andel vaccinerade per kommun i Uppsala
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Enköping90887083
Heby89877182
Håbo89876880
Knivsta91897284
Tierp90887280
Uppsala91887080
Älvkarleby90897278
Östhammar92917782
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Uppsala har hittills 220 250 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 71 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det är en ganska genomsnittlig siffra i riket i stort. När det gäller dos tre har man kommit längst i Värmlands län (75 procent) medan det återigen går långsammast i Skåne län (61 procent).

Flest tredjedoser i Uppsala har återigen getts i Östhammars kommun (77 procent). Samtidigt har 68 procent fått ett tredje stick i Håbo kommun. Flest tredjedoser i landet har delats ut Vadstena kommun (81 procent) medan Botkyrka kommun återigen släpar efter (44 procent).

Åtta av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Uppsala har hittills 81 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 59 771 personer – eller 81 procent – fått fjärde dosen. Därmed har man kommit längst i landet. På kommunnivå har 84 procent fått den fjärde dosen i Knivsta kommun, vilket är högsta andelen i landet. Lägst andel som fått fjärde dosen i Uppsala finns i Älvkarleby kommun (78 procent). I hela riket ligger Svalövs kommun sist (45 procent).

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Uppsala

Förra veckan gavs 2 423 vaccindoser i Uppsala. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−1 238 doser). Det är tredje veckan i rad som antalet vaccinationer minskar. Sju av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan två av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i början av juni 2021, delades som mest fler än 32 000 vaccindoser i veckan ut i Uppsala län.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 822 298 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 66 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 67 procent fått en fjärde.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.