Vaccinations­takten fortsätter att minska i Västerbotten – Västerbotten i Sverigetopp

Västerbottens län | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Västerbottens län.
Sadegh Nikgostar, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

För femte veckan i rad minskar vaccinationstakten i Västerbotten. I Västerbotten har störst andel av befolkningen tagit första och störst andel tagit andra dosen i hela landet.

Totalt har 220 320 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 22 i Västerbotten. Det innebär att 93 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är den högsta siffran i landet. Lägst andel i landet finns i Skåne län, där bara 84 procent tagit första sprutan hittills. I Västerbotten har Dorotea kommun högst andel som fått första sprutan, 94  procent, högsta siffran i landet finns i Hammarö kommun (95 procent). Vilhelmina kommun ligger sist i länet, med 89 procent – jämfört med Sverigejumbon Botkyrka kommun där bara 71 procent fått ett stick.

Topplista över regionerna

216 842 personer har fått sin andra dos, vilket är 91 procent av befolkningen– även det den högsta siffran i landet. När det gäller lägst andel i landet finns i Stockholms län i botten av listan, där bara 81 procent tagit första sprutan hittills. Här ligger Dorotea kommun i topp bland kommunerna i Västerbotten medan Dorotea kommun - återigen - ligger i topp i riket, medan Vilhelmina kommun , precis som när det gäller första dosen, har lägst andel vaccinerade i länet. Botkyrka kommun är den kommun i landet där minst andel fått också andra dosen.

Andel vaccinerade per kommun i Västerbotten
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Bjurholm92917579
Dorotea94947974
Lycksele92917576
Malå91897380
Nordmaling92917579
Norsjö93927977
Robertsfors92917580
Skellefteå93927278
Sorsele89887178
Storuman91907681
Umeå93927179
Vilhelmina89876969
Vindeln90887278
Vännäs92907281
Åsele90897977
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Västerbotten har hittills 159 082 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 72 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det innebär att Västerbotten tillhör den tredjedel som kommit längst i landet. När det gäller dos tre har man kommit längst i Värmlands län (75 procent) medan det återigen går långsammast i Skåne län (61 procent).

Flest tredjedoser i Västerbotten har återigen getts i Dorotea kommun (79 procent). Samtidigt har 69 procent fått ett tredje stick i Vilhelmina kommun. Flest tredjedoser i landet har delats ut Vadstena kommun (81 procent) medan Botkyrka kommun återigen släpar efter (44 procent).

Åtta av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Västerbotten har hittills 82 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 46 350 personer – eller 78 procent – fått fjärde dosen. Därmed har man kommit tredje längst i landet. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Uppsala län, där 81 procent fått fjärde dosen. På kommunnivå har 81 procent fått den fjärde dosen i Storumans kommun, vilket är högsta andelen i Västerbotten, medan Knivsta kommun har kommit längst i landet med 84 procent. Lägst andel som fått fjärde dosen i Västerbotten finns i Vilhelmina kommun (69 procent). I hela riket ligger Svalövs kommun sist (45 procent).

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Västerbotten

Förra veckan gavs 1 249 vaccindoser i Västerbotten. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−1 082 doser). Det är femte veckan i rad som antalet vaccinationer minskar. Sju av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan två av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni 2021, delades som mest fler än 21 000 vaccindoser i veckan ut i Västerbotten.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 822 298 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 66 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 67 procent fått en fjärde.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.