Vaccinations­takten fortsätter att minska i Uppsala – 84 procent av de över 65 år har fått fjärde dosen i Knivsta

Knivsta kommun Corona
Så framskrider vaccineringen i Knivsta kommun.
Administracion del Principado de Asturias, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

För tredje veckan i rad minskar vaccinationstakten i Uppsala. Nu har 84 procent av 65-plussarna fått fjärde dosen i Knivsta.

Totalt har 14 771 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 22 i Knivsta. Det innebär att 91 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är en relativt hög siffra, sett till riket i stort – och den näst högsta i länet. Högst andel har Hammarö kommun, 95 procent. I Botkyrka kommun, däremot, har hittills bara 71 procent tagit första sprutan.

Andel vaccinerade i kommunerna

14 464 personer har fått sin andra dos, vilket är 89 procent av befolkningen– även det en hög andel jämfört med riket i stort, och den näst högsta i länet. Även när det gäller den andra dosen ligger Hammarö kommun i topp, med 94 procent. Och precis som med dos ett ligger Botkyrka kommun i andra änden av listan, där 68 procent fått andra sprutan.

Andel vaccinerade per kommun i Uppsala
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Enköping90887083
Heby89877182
Håbo89876880
Knivsta91897284
Tierp90887280
Uppsala91887080
Älvkarleby90897278
Östhammar92917782
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Knivsta har hittills 10 260 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 72 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det är en ganska genomsnittlig siffra i riket i stort. När det gäller dos tre har man kommit längst i Vadstena kommun (81 procent) medan det återigen går långsammast i Botkyrka kommun (44 procent).

Åtta av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Knivsta har hittills 85 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 2 276 personer – eller 84 procent – fått fjärde dosen. Därmed har man kommit längst i landet.

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Uppsala

Förra veckan gavs 2 423 vaccindoser i Uppsala. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−1 238 doser). Det är tredje veckan i rad som antalet vaccinationer minskar. Sju av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan två av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i början av juni 2021, delades som mest fler än 32 000 vaccindoser i veckan ut i Uppsala län.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 822 298 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 66 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 67 procent fått en fjärde.

Topplista över regionerna

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.