Vaccinations­takten fortsätter att minska i Kronoberg – 65 procent av de över 65 år har fått fjärde dosen

Kronobergs län | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Kronobergs län.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

För fjärde veckan i rad minskar vaccinationstakten i Kronoberg. Nu har 65 procent av 65-plussarna fått fjärde dosen.

Totalt har 149 615 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 22 i Kronoberg. Det innebär att 86 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är en lägre andel än i de flesta andra län. Högst andel har Västerbottens län, 93 procent. I Skåne län, däremot, har hittills bara 84 procent tagit första sprutan. I Kronoberg har Växjö kommun högst andel som fått första sprutan, 87  procent, högsta siffran i landet finns i Hammarö kommun (95 procent). Markaryds kommun ligger sist i länet, med 82 procent – jämfört med Sverigejumbon Botkyrka kommun där bara 71 procent fått ett stick.

Topplista över regionerna

146 938 personer har fått sin andra dos, vilket är 84 procent av befolkningen– vilket även det är en relativt låg andel jämfört med riket i stort. Även när det gäller den andra dosen ligger Västerbottens län i topp, med 91 procent. När det gäller andradosen ligger Stockholms län i andra änden av listan, där 81 procent fått andra sprutan. Här ligger Växjö kommun i topp bland kommunerna i Kronoberg medan Växjö kommun - återigen - ligger i topp i riket, medan Markaryds kommun , precis som när det gäller första dosen, har lägst andel vaccinerade i länet. Botkyrka kommun är den kommun i landet där minst andel fått också andra dosen.

Andel vaccinerade per kommun i Kronoberg
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Alvesta85836367
Lessebo86856459
Ljungby84826464
Markaryd82816064
Tingsryd86856760
Uppvidinge84836258
Växjö87866467
Älmhult86846665
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Kronoberg har hittills 101 903 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 64 procent av befolkningen 18 år och äldre. När det gäller dos tre har man kommit längst i Värmlands län (75 procent) medan det återigen går långsammast i Skåne län (61 procent).

Flest tredjedoser i Kronoberg har getts i Tingsryds kommun (67 procent). Samtidigt har 60 procent fått ett tredje stick i Markaryds kommun. Flest tredjedoser i landet har delats ut Vadstena kommun (81 procent) medan Botkyrka kommun återigen släpar efter (44 procent).

Sju av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Kronoberg har hittills 73 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 28 231 personer – eller 65 procent – fått fjärde dosen. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Uppsala län, där 81 procent fått fjärde dosen. På kommunnivå har 67 procent fått den fjärde dosen i Växjö kommun, vilket är högsta andelen i Kronoberg, medan Knivsta kommun har kommit längst i landet med 84 procent. Lägst andel som fått fjärde dosen i Kronoberg finns i Uppvidinge kommun (58 procent). I hela riket ligger Svalövs kommun sist (45 procent).

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Kronoberg

Förra veckan gavs 1 737 vaccindoser i Kronoberg. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−142 doser). Det är fjärde veckan i rad som antalet vaccinationer minskar. Sju av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan två av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni 2021, delades som mest fler än 15 000 vaccindoser i veckan ut i Kronoberg.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 822 298 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 66 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 67 procent fått en fjärde.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.