Kriget i Ukraina: Örnsköldsvik har tagit emot fler flyktingar än förväntat

Örnsköldsviks kommun Flyktingmottagande
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot
Gustav Gatu, Newsworthy

Flyktingarna från Ukraina ska fördelas jämnare över landet än vid tidigare flyktingvågor. Hittills har Örnsköldsvik tagit emot fler än den andel som Migrationsverket föreslagit.

Enligt UNHCR har 7 miljoner människor hittills flytt från Ukraina sedan Rysslands anfall i slutet av februari. Ungefär 39 000 av dem har kommit till Sverige – och av dem som nu finns i det svenska systemet finns 278 personer i Örnsköldsviks kommun. Det motsvarar fem ukrainska flyktingar per 1 000 invånare, vilket placerar kommunen bland den tredjedel som hittills tagit emot flest. Flest i landet, sett till befolkning, har Högsby kommun tagit emot: 159 personer – eller 28 per 1 000 invånare.

Ska fördelas jämnt

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal på länsnivå för att åstadskomma en så jämn fördelning av skyddsbehövande som möjligt. Den bygger på modellen som redan används för att bosättning av nyanlända och tar bland annat hänsyn till befolkning, arbetsmarknad och antal asylsökande som redan finns i kommunen. I sommar ändras också lagen för en jämnare fördelning och inför att den träder i kraft beslutar Migrationsverket om ny fördelning mellan olika kommuner inom samma län.

Fördelningsförslaget utgår från en tidigare prognos där 76 000 skyddssökande från Ukriana väntades under första halvåret. I den fördelningen ska Örnsköldsvik ta emot 420 av de 76 000. Vid samma fördelning borde Örnsköldsvik ha tagit emot 194 av de som anlänt hittills – kommunen har alltså tagit emot 84 fler ukrainska medborgare än förväntat.

Skyddssökande från Ukraina i Västernorrlands län
KommunAntal ukrainska flyktingarEnligt Migrationsverkets fördelningsnyckelUkrainska flytkingar per 1 000 invånare
Ånge12374 (+49)13,3
Kramfors15255 (+97)8,4
Härnösand16862 (+106)6,7
Sollefteå11062 (+48)5,8
Timrå9446 (+48)5,2
Örnsköldsvik278194 (+84)5,0
Sundsvall160194 (−34)1,6

De flesta bor i Migrationsverkets anläggningar

Av de ukrainska medborgarna som finns i Örnsköldsviks kommun bor de flesta i Migrationsverkets anläggningsboende, 230 personer. De som ordnat eget boende är så få att de omfattas av statistiksekretess. Av de 278 ukrainska flyktingarna i Örnsköldsvik är 175 kvinnor och 103 män. I hela riket finns nu 23 197 kvinnor och 11 945 män från Ukraina.

Totalt, om man även räknar dem som inte är från Ukraina, finns 441 personer i Migrationsverkets system i Örnsköldsvik.

Örnsköldsvik tog emot 1 145 flyktingar 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer i Migrationsverkets system. Av dem fanns 1 145 i Örnsköldsvik. Det motsvarar 21 asylsökande per 1 000 invånare, vilket placerar kommunen någonstans i mitten av landets kommuner. Örnsköldsvik har tagit en större andel av de flyktingar som nu flyr kriget i Ukraina än man gjorde 2015.

45 741 personer har sökt asyl hittills i år

Under maj månad sökte totalt 5 084 personer asyl i Sverige. Det är 3 620 färre än månaden innan.

Graf över antal som sökt asyl i Sverige per månad

Hittills i år har totalt 45 741 personer sökt asyl i Sverige – 38 385 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invasion i februari. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Nedskriven prognos

I början av juni skrev Migrationsverket ytterligare ner prognosen för hur många ukrainska skyddsbehövande som väntas komma till Sverige. Tidigare var huvudscenariot 80 000 personer, nu räknar myndigheten med ungefär 50 000 personer – vilket tidigare var det lägre scenariot.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.