Miljoner på flykt från Ukraina: Ånge har tagit emot flest i länet

Ånge kommun Flyktingmottagande
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot
Gustav Gatu, Newsworthy

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har miljoner människor flytt landet. Ånge har hittills tagit emot flest ukrainska flyktingar i Västernorrlands län.

Enligt UNHCR har 7 miljoner människor hittills flytt från Ukraina sedan Rysslands anfall i slutet av februari. Ungefär 39 000 av dem har kommit till Sverige – och av dem som nu finns i det svenska systemet finns 123 personer i Ånge kommun. Det motsvarar 13 ukrainska flyktingar per 1 000 invånare, vilket är flest i Västernorrlands län. Flest i landet, sett till befolkning, har Högsby kommun tagit emot: 159 personer – eller 28 per 1 000 invånare.

Ska fördelas jämnt

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal på länsnivå för att åstadskomma en så jämn fördelning av skyddsbehövande som möjligt. Den bygger på modellen som redan används för att bosättning av nyanlända och tar bland annat hänsyn till befolkning, arbetsmarknad och antal asylsökande som redan finns i kommunen. I sommar ändras också lagen för en jämnare fördelning och inför att den träder i kraft beslutar Migrationsverket om ny fördelning mellan olika kommuner inom samma län.

Fördelningsförslaget utgår från en tidigare prognos där 76 000 skyddssökande från Ukriana väntades under första halvåret. I den fördelningen ska Ånge ta emot 160 av de 76 000. Vid samma fördelning borde Ånge ha tagit emot 74 av de som anlänt hittills – kommunen har alltså tagit emot 49 fler ukrainska medborgare än förväntat.

Skyddssökande från Ukraina i Västernorrlands län
KommunAntal ukrainska flyktingarEnligt Migrationsverkets fördelningsnyckelUkrainska flytkingar per 1 000 invånare
Ånge12374 (+49)13,3
Kramfors15255 (+97)8,4
Härnösand16862 (+106)6,7
Sollefteå11062 (+48)5,8
Timrå9446 (+48)5,2
Örnsköldsvik278194 (+84)5,0
Sundsvall160194 (−34)1,6

De flesta har eget boende

Av de ukrainska medborgarna som finns i Ånge kommun har de flesta ordnat eget boende, 92 personer. De som bor i anläggningsboende är så få att de omfattas av statistiksekretess. Av de 123 ukrainska flyktingarna i Ånge är 65 kvinnor och 58 män. I hela riket finns nu 23 197 kvinnor och 11 945 män från Ukraina.

Totalt, om man även räknar dem som inte är från Ukraina, finns 145 personer i Migrationsverkets system i Ånge.

Ånge bland dem som tog emot flest flyktingar 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer i Migrationsverkets system. Av dem fanns 977 i Ånge. Det motsvarar 103 asylsökande per 1 000 invånare vilket var den sjätte högsta andelen i landet.

45 741 personer har sökt asyl hittills i år

Under maj månad sökte totalt 5 084 personer asyl i Sverige. Det är 3 620 färre än månaden innan.

Graf över antal som sökt asyl i Sverige per månad

Hittills i år har totalt 45 741 personer sökt asyl i Sverige – 38 385 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invasion i februari. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Nedskriven prognos

I början av juni skrev Migrationsverket ytterligare ner prognosen för hur många ukrainska skyddsbehövande som väntas komma till Sverige. Tidigare var huvudscenariot 80 000 personer, nu räknar myndigheten med ungefär 50 000 personer – vilket tidigare var det lägre scenariot.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.