Miljoner på flykt från Ukraina: Ånge har tagit emot flest i länet

Ånge kommun | Flyktingmottagande |
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot
Gustav Gatu, Newsworthy

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har miljoner människor flytt landet. Ånge har hittills tagit emot flest ukrainska flyktingar i Västernorrlands län.

Enligt UNHCR har 5,9 miljoner människor hittills flytt från Ukraina sedan Rysslands anfall i slutet av februari. Ungefär 36 000 av dem har kommit till Sverige – och av dem som nu finns i det svenska systemet finns 121 personer i Ånge kommun. Det motsvarar 13 ukrainska flyktingar per 1 000 invånare, vilket är flest i Västernorrlands län. Flest i landet, sett till befolkning, har Högsby kommun tagit emot: 160 personer – eller 28 per 1 000 invånare.

Ska fördelas jämnt

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal på länsnivå för att åstadskomma en så jämn fördelning av skyddsbehövande som möjligt. Den bygger på modellen som redan används för att bosättning av nyanlända och tar bland annat hänsyn till befolkning, arbetsmarknad och antal asylsökande som redan finns i kommunen. I sommar ändras också lagen för en jämnare fördelning. Länsstyrelserna och kommunerna har sedan i sin tur lämnat ett förslag på fördelningen mellan kommunerna och fastställs formellt av Migrationsverket.

Fördelningsförslaget utgår från en tidigare prognos där 76 000 skyddssökande från Ukriana väntades under första halvåret. I den fördelningen ska Ånge ta emot 160 av de 76 000. Vid samma fördelning borde Ånge ha tagit emot 68 av de som anlänt hittills – kommunen har alltså tagit emot 53 fler ukrainska medborgare än förväntat.

Skyddssökande från Ukraina i Västernorrlands län
KommunAntal ukrainska flyktingarAntal vid jämn fördelningUkrainska flytkingar per 1 000 invånare
Ånge12168 (+53)13
Kramfors14351 (+92)8
Härnösand14857 (+91)6
Sollefteå10157 (+44)5
Örnsköldsvik288178 (+110)5
Timrå8942 (+47)5
Sundsvall171178 (−7)2

De flesta har eget boende

Av de ukrainska medborgarna som finns i Ånge kommun har de flesta ordnat eget boende, 80 personer. De som bor i anläggningsboende är så få att de omfattas av statistiksekretess. Av de 121 ukrainska flyktingarna i Ånge är 74 kvinnor och 47 män. I hela riket finns nu 21 597 kvinnor och 10 581 män från Ukraina.

Totalt, om man även räknar dem som inte är från Ukraina, finns 143 personer i Migrationsverkets system i Ånge.

Ånge bland dem som tog emot flest flyktingar 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer i Migrationsverkets system. Av dem fanns 977 i Ånge. Det motsvarar 103 asylsökande per 1 000 invånare vilket var den sjätte högsta andelen i landet.

40 552 personer har sökt asyl hittills i år

Under april månad sökte totalt 8 586 personer asyl i Sverige. Det är 20 896 färre än månaden innan, som var den tredje intensivaste månaden under det senaste decenniet.

Graf över antal som sökt asyl i Sverige per månad

Hittills i år har totalt 40 552 personer sökt asyl i Sverige – 35 294 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invasion i februari. Det är fler än som kommit totalt under de senaste två åren. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Nedskriven prognos

I slutet av april presenterade Migrationsverket nya scenarier för hur många ukrainska skyddsbehövande som skulle komma till Sverige. Tidigare var huvudscenariot att 76 000 personer skulle komma under första halvåret – nu är det 80 000 personer på hela året, med en avtagande takt under hösten. Prognosen är mycket osäkert och Migrationsverket har även ett högre scenario, 200 000 personer, och ett lägre, 50 000 personer.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.