Högsby har tagit emot flest ukrainska flyktingar hittills

Högsby kommun Flyktingmottagande
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot
Gustav Gatu, Newsworthy

Miljoner har flytt från krigets Ukraina, och Högsby har tagit emot flest flyktingar i Sverige hittills.

Enligt UNHCR har 5,9 miljoner människor hittills flytt från Ukraina sedan Rysslands anfall i slutet av februari. Ungefär 36 000 av dem har kommit till Sverige – och av dem som nu finns i det svenska systemet finns 160 personer i Högsby kommun. Det motsvarar 28 ukrainska flyktingar per 1 000 invånare, vilket är flest i landet.

Ska fördelas jämnt

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal på länsnivå för att åstadskomma en så jämn fördelning av skyddsbehövande som möjligt. Den bygger på modellen som redan används för att bosättning av nyanlända och tar bland annat hänsyn till befolkning, arbetsmarknad och antal asylsökande som redan finns i kommunen. I sommar ändras också lagen för en jämnare fördelning. Länsstyrelserna och kommunerna har sedan i sin tur lämnat ett förslag på fördelningen mellan kommunerna och fastställs formellt av Migrationsverket.

Fördelningsförslaget utgår från en tidigare prognos där 76 000 skyddssökande från Ukriana väntades under första halvåret. I den fördelningen ska Högsby ta emot 30 av de 76 000. Vid samma fördelning borde Högsby ha tagit emot 13 av de som anlänt hittills – kommunen har alltså tagit emot 147 fler ukrainska medborgare än förväntat.

Skyddssökande från Ukraina i Kalmar län
KommunAntal ukrainska flyktingarAntal vid jämn fördelningUkrainska flytkingar per 1 000 invånare
Högsby16013 (+147)28
Borgholm7657 (+19)7
Nybro7964 (+15)4
Emmaboda3629 (+7)4
Hultsfred4434 (+10)3
Västervik83103 (−20)2
Oskarshamn5790 (−33)2
Kalmar138232 (−94)2
Vimmerby2062 (−42)1
Mönsterås1729 (−12)1
Torsås733 (−26)1
Mörbylånga1377 (−64)1

De flesta bor i Migrationsverkets anläggningar

Av de ukrainska medborgarna som finns i Högsby kommun bor de flesta i Migrationsverkets anläggningsboende, 142 personer. De som ordnat eget boende är så få att de omfattas av statistiksekretess. Av de 160 ukrainska flyktingarna i Högsby är 120 kvinnor och 40 män. I hela riket finns nu 21 597 kvinnor och 10 581 män från Ukraina.

Totalt, om man även räknar dem som inte är från Ukraina, finns 179 personer i Migrationsverkets system i Högsby.

Högsby tog emot fler flyktingar än de flesta 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer i Migrationsverkets system. Av dem fanns 418 i Högsby. Det motsvarar 71 asylsökande per 1 000 invånare vilket placerar kommunen bland den tredjedel som tog emot flest. Högsby har tagit en större andel av de flyktingar som nu flyr kriget i Ukraina än man gjorde 2015.

40 552 personer har sökt asyl hittills i år

Under april månad sökte totalt 8 586 personer asyl i Sverige. Det är 20 896 färre än månaden innan, som var den tredje intensivaste månaden under det senaste decenniet.

Graf över antal som sökt asyl i Sverige per månad

Hittills i år har totalt 40 552 personer sökt asyl i Sverige – 35 294 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invasion i februari. Det är fler än som kommit totalt under de senaste två åren. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Nedskriven prognos

I slutet av april presenterade Migrationsverket nya scenarier för hur många ukrainska skyddsbehövande som skulle komma till Sverige. Tidigare var huvudscenariot att 76 000 personer skulle komma under första halvåret – nu är det 80 000 personer på hela året, med en avtagande takt under hösten. Prognosen är mycket osäkert och Migrationsverket har även ett högre scenario, 200 000 personer, och ett lägre, 50 000 personer.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.