Nära sex miljoner på flykt från Ukraina: Oskarshamn har tagit emot färre än förväntat

Oskarshamns kommun | Flyktingmottagande |
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot
Gustav Gatu, Newsworthy

Flyktingarna från Ukraina ska fördelas jämnare över landet än vid tidigare flyktingvågor. Men än har Oskarshamn tagit emot färre än den andel som Migrationsverket föreslagit.

Enligt UNHCR har 5,9 miljoner människor hittills flytt från Ukraina sedan Rysslands anfall i slutet av februari. Ungefär 36 000 av dem har kommit till Sverige – och av dem som nu finns i det svenska systemet finns 57 personer i Oskarshamns kommun. Det motsvarar två ukrainska flyktingar per 1 000 invånare, vilket placerar kommunen bland den tredjedel som hittills tagit emot minst ukrainska medborgare sett till befolkning. Flest i landet, sett till befolkning, har Högsby kommun tagit emot: 160 personer – eller 28 per 1 000 invånare.

Ska fördelas jämnt

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal på länsnivå för att åstadskomma en så jämn fördelning av skyddsbehövande som möjligt. Den bygger på modellen som redan används för att bosättning av nyanlända och tar bland annat hänsyn till befolkning, arbetsmarknad och antal asylsökande som redan finns i kommunen. I sommar ändras också lagen för en jämnare fördelning. Länsstyrelserna och kommunerna har sedan i sin tur lämnat ett förslag på fördelningen mellan kommunerna och fastställs formellt av Migrationsverket.

Fördelningsförslaget utgår från en tidigare prognos där 76 000 skyddssökande från Ukriana väntades under första halvåret. I den fördelningen ska Oskarshamn ta emot 213 av de 76 000. Vid samma fördelning borde Oskarshamn ha tagit emot 90 av de som anlänt hittills – kommunen har alltså tagit emot 33 färre ukrainska medborgare än förväntat.

Skyddssökande från Ukraina i Kalmar län
KommunAntal ukrainska flyktingarAntal vid jämn fördelningUkrainska flytkingar per 1 000 invånare
Högsby16013 (+147)28
Borgholm7657 (+19)7
Nybro7964 (+15)4
Emmaboda3629 (+7)4
Hultsfred4434 (+10)3
Västervik83103 (−20)2
Oskarshamn5790 (−33)2
Kalmar138232 (−94)2
Vimmerby2062 (−42)1
Mönsterås1729 (−12)1
Torsås733 (−26)1
Mörbylånga1377 (−64)1

Flest kvinnor från Ukraina

Av de 57 ukrainska flyktingarna i Oskarshamn är 40 kvinnor och 17 män. I hela riket finns nu 21 597 kvinnor och 10 581 män från Ukraina.

Totalt, om man även räknar dem som inte är från Ukraina, finns 83 personer i Migrationsverkets system i Oskarshamn.

Oskarshamn tog emot fler flyktingar än de flesta 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer i Migrationsverkets system. Av dem fanns 1 332 i Oskarshamn. Det motsvarar 50 asylsökande per 1 000 invånare vilket placerar kommunen bland den tredjedel som tog emot flest.

40 552 personer har sökt asyl hittills i år

Under april månad sökte totalt 8 586 personer asyl i Sverige. Det är 20 896 färre än månaden innan, som var den tredje intensivaste månaden under det senaste decenniet.

Graf över antal som sökt asyl i Sverige per månad

Hittills i år har totalt 40 552 personer sökt asyl i Sverige – 35 294 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invasion i februari. Det är fler än som kommit totalt under de senaste två åren. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Nedskriven prognos

I slutet av april presenterade Migrationsverket nya scenarier för hur många ukrainska skyddsbehövande som skulle komma till Sverige. Tidigare var huvudscenariot att 76 000 personer skulle komma under första halvåret – nu är det 80 000 personer på hela året, med en avtagande takt under hösten. Prognosen är mycket osäkert och Migrationsverket har även ett högre scenario, 200 000 personer, och ett lägre, 50 000 personer.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.