Ännu ett år utan ny vindkraft i Vaxholm

I fjol byggdes över 400 nya vindkraftverk i Sverige. Men de nya satsningarna är ojämnt fördelade över landet – fyra av fem nya verk byggdes i norr. Vaxholms kommun har inte byggt nya vindkraftverk på 18 år.
Ännu ett år utan ny vindkraft i Vaxholm
Vindkraftverk

Ännu ett år utan ny vindkraft i Vaxholm

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige satte nya rekord i fjol, i både antal och effekt, men de nya vindkraftverken är ojämt fördelade över landet. Vaxholms kommun har inte byggt nya vindkraftverk på åtminstone 17 år.
Ännu ett år utan ny vindkraft i Vaxholm
Vindkraften byggs ut, men framför allt i Norra Sverige. Där elen behövs som mest sker minst utbyggnad.