Relativt oförändrad andel biståndstagare i Vårgårda i maj

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Vårgårda kommun låg i stort sett stilla i maj, och är nu 0,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Vårgårda i maj

101 personer fick ekonomiskt bistånd i Vårgårda i april

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Vårgårda kommun låg i stort sett stilla i april, och är nu 0,8 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
101 personer fick ekonomiskt bistånd i Vårgårda i april

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Vårgårda i februari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Vårgårda kommun låg i stort sett stilla i februari, och är nu 0,8 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Vårgårda i februari