Så bostadsmarknaden i Vårgårda kommun.

24 försäljningar av villor i Vårgårda

Mellan maj och juli gjordes sammanlagt 24 affärer med villor i Vårgårda kommun. Det kan jämföras med 33 vid motsvarande tid i fjol.
24 försäljningar av villor i Vårgårda
En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Vårgårda under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Vårgårda kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Vårgårda under mandatperioden

Äldre än en vecka

Så utvecklas skolan i Vårgårda

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Vårgårda.
Så utvecklas skolan i Vårgårda

Ökat bostadsbyggande i Vårgårda

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Vårgårda kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Vårgårda
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor

Så utecklades arbetsmarknaden i Vårgårda under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Vårgårda kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Vårgårda under mandatperioden
Flygplan i luften

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Västra Götaland i juni

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Västra Götalands län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet i Västra Götaland i juni

Äldre än en månad

Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Vårgårda

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Vårgårdas ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Vårgårda
Så bostadsmarknaden i Vårgårda kommun.

21 sålda villor i Vårgårda

Mellan april och juni gjordes sammanlagt 21 affärer med villor i Vårgårda kommun. Det kan jämföras med 33 vid motsvarande tid i fjol.
21 sålda villor i Vårgårda
närbild på laddande elbil

Färre nya laddbara bilar i Västra Götaland under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Västra Götalands län. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Västra Götaland under andra kvartalet