2 594 personer fick ekonomiskt bistånd i Västerbotten i januari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Västerbottens län låg i stort sett stilla i januari, och är nu 0,9 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
2 594 personer fick ekonomiskt bistånd i Västerbotten i januari