Äldre än en vecka

Bostadsbyggande under mandatperioden

Arbetsmarknaden under mandatperioden

Äldre än en månad

Travar med dokument

Den kommunala ekonomins utveckling

Så bostadsmarknaden i Västerbottens län.

Priserna på bostadsrätter ökar kännbart i Västerbotten

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Västerbottens län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 5 procent.
Priserna på bostadsrätter ökar kännbart i Västerbotten
Bensinpriserna påverkar olika delar av landet på olika sätt

Så påverkar höga bränslepriser

2 594 personer fick ekonomiskt bistånd i Västerbotten i januari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Västerbottens län låg i stort sett stilla i januari, och är nu 0,9 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
2 594 personer fick ekonomiskt bistånd i Västerbotten i januari