Äldre än en månad

Nya kvartalssiffror: Ovanligt stor befolkningsdipp i Vännäs

Befolkningen i Vännäs minskade med 52 personer under fjärde kvartalet 2022. Det är den näst största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet i Vännäs.
Nya kvartalssiffror: Ovanligt stor befolkningsdipp i Vännäs
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Få ukrainska flyktingar i Vännäs

Enligt den nya lagen ska Vännäs kommun ordna boende åt 31 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu har få kommit till kommunen.
Få ukrainska flyktingar i Vännäs
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Få ukrainska flyktingar i Vännäs

Miljoner har flytt från krigets Ukraina, men få har hittills kommit till Vännäs. Enligt de senaste siffrorna från Migrationsverket finns fem eller färre ukrainska flyktingar i kommunen.
Få ukrainska flyktingar i Vännäs
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Få ukrainska flyktingar i Vännäs

Miljoner har flytt från krigets Ukraina, men få har hittills kommit till Vännäs. Enligt de senaste siffrorna från Migrationsverket finns fem eller färre ukrainska flyktingar i kommunen.
Få ukrainska flyktingar i Vännäs
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Ojämn fördelning av flyktingar – Vännäs tar inte sin andel

Över 42 000 asylsökande finns i Migrationsverkets system. Skulle de vara jämnt fördelade över landet borde 37 personer finnas i Vännäs – men kommunen har inte tagit emot ens hälften så många.
Ojämn fördelning av flyktingar – Vännäs tar inte sin andel
Vi följer det svenska flyktingmottagandet, i spåren av Rysslands invasionskrig i Ukraina.