En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Umeå under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Umeå kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Umeå under mandatperioden
Så var senaste månadens väder i Umeå kommun

En något varmare juli än normalt i Umeå

Juli var varmare än normalt i Umeå kommun. Under 14 av 31 dagar låg dygnsmedeltemperaturen över det historiska snittet.
En något varmare juli än normalt i Umeå

Äldre än en vecka

Skolkorridor

Så utvecklas skolan i Umeå

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Umeå.
Så utvecklas skolan i Umeå
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor

Så utecklades arbetsmarknaden i Umeå under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Umeå kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Umeå under mandatperioden
Flygplan från Vueling på rullbana

644 flyg landade i Västerbotten under juni

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Även i Västerbottens län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
644 flyg landade i Västerbotten under juni
Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Umeå

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Umeås ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Umeå

Äldre än en månad

Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Umeås boenden

Enligt den nya lagen ska Umeå kommun ordna boende åt 442 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Umeås boenden
elbilar på parkering

Färre nya laddbara bilar i Umeå under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Umeå kommun. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Umeå under andra kvartalet