Äldre än en vecka

Bostadsbyggande under mandatperioden

Arbetsmarknaden under mandatperioden

Travar med dokument

Den kommunala ekonomins utveckling

Äldre än en månad

21 000 personer fick ekonomiskt bistånd i Stockholm i april

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholms län låg i stort sett stilla i april, och är nu 0,9 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
21 000 personer fick ekonomiskt bistånd i Stockholm i april

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Stockholm i mars

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholms län låg i stort sett stilla i mars, och är nu 0,9 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Stockholm i mars

21 000 personer fick ekonomiskt bistånd i Stockholm i februari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholms län låg i stort sett stilla i februari, och är nu 0,9 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
21 000 personer fick ekonomiskt bistånd i Stockholm i februari
Bensinpriserna påverkar olika delar av landet på olika sätt

Så påverkar höga bränslepriser

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Stockholm i januari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholms län låg i stort sett stilla i januari, och är nu 0,9 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Stockholm i januari