Senaste Flyktingmottagande
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Massflykt från Ukraina – fler flyktingar i Staffanstorp än 2015

Den första månaden efter Rysslands anfall mot Ukraina har 29 335 sökt asyl i Sverige. Nu har 51 människor fått en fristad i Staffanstorp – och det är fler än i slutet av 2015. Men det är fortfarande färre än om flyktingarna hade varit jämnt fördelade över landet.
Massflykt från Ukraina – fler flyktingar i Staffanstorp än 2015