Äldre än en månad

Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Sorseles boenden

Enligt den nya lagen ska Sorsele kommun ordna boende åt elva ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Sorseles boenden
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Få ukrainska flyktingar i Sorsele

Miljoner har flytt från krigets Ukraina, men få har hittills kommit till Sorsele. Enligt de senaste siffrorna från Migrationsverket finns fem eller färre ukrainska flyktingar i kommunen.
Få ukrainska flyktingar i Sorsele
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Få ukrainska flyktingar i Sorsele

Miljoner har flytt från krigets Ukraina, men få har hittills kommit till Sorsele. Enligt de senaste siffrorna från Migrationsverket finns fem eller färre ukrainska flyktingar i kommunen.
Få ukrainska flyktingar i Sorsele
Vi följer det svenska flyktingmottagandet, i spåren av Rysslands invasionskrig i Ukraina.