Senaste Flyktingmottagande

Äldre än en vecka

Äldre än en månad

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Ojämn fördelning av flyktingar – Sjöbo tar inte sin andel

Över 42 000 asylsökande finns i Migrationsverkets system. Skulle de vara jämnt fördelade över landet borde 79 personer finnas i Sjöbo – men så många har kommunen inte tagit emot.
Ojämn fördelning av flyktingar – Sjöbo tar inte sin andel