En person söker i Platsbanken

Lägre andel långtidsarbetslösa på Gotland

Andelen som varit utan arbete i minst ett år på Gotland i februari var lägre än för ett år sedan. Men jämfört med i januari har antalet långtidsarbetslösa ökat.
Lägre andel långtidsarbetslösa på Gotland

Äldre än en vecka

Äldre än en månad