Äldre än en vecka

Så bostadsmarknaden i Nybro kommun.

Priserna på villor minskar betydligt i Nybro

Villapriserna sjönk mellan maj och juli med 8 procent i Nybro kommun. Det är en betydande nedgång jämfört med det gångna året då priserna i snitt ökat med 2 procent.
Priserna på villor minskar betydligt i Nybro
En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Nybro under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Nybro kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Nybro under mandatperioden
Punktkarta över olyckor i länet

52 olyckor längs de stora vägarna i Kalmar län under juli

E22 genom Västerviks kommun och väg 136 genom Borgholms kommun var de mest olycksdrabbade vägsträckorna i Kalmar län i juli. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
52 olyckor längs de stora vägarna i Kalmar län under juli
Det här är månadens konkurser i Kalmar län.

Fyra konkurser i Kalmar län i juli

Under den senaste månaden rapporterades något färre konkurser i Kalmar län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Fyra konkurser i Kalmar län i juli

Så utvecklas skolan i Nybro

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Nybro.
Så utvecklas skolan i Nybro

Ökat bostadsbyggande i Nybro

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Nybro kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Nybro

Äldre än en månad

Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Så utecklades arbetsmarknaden i Nybro under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Nybro kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Nybro under mandatperioden
Två flygplan på en flygplats

Så utvecklades flygandet på Kalmar flygplats

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Även i Kalmar län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet på Kalmar flygplats
Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Nybro

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Nybros ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Nybro
Så bostadsmarknaden i Nybro kommun.

Priserna på villor sjunker kännbart i Nybro

Villapriserna har gått ner i Nybro kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 4 procent.
Priserna på villor sjunker kännbart i Nybro
elbil som laddar

Fyra av tio nya bilar laddbara i Kalmar län

Under andra kvartalet var fyra av tio nyregistrerade bilar i Kalmar län rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. I hela landet minskade försäljningen av laddbara bilar.
Fyra av tio nya bilar laddbara i Kalmar län