Norrtälje har mest vindkraft i länet

I fjol byggdes över 400 nya vindkraftverk i Sverige. Men de nya satsningarna är ojämnt fördelade över landet – fyra av fem nya verk byggdes i norr. Norrtälje kommun befinner sig i länstoppen när det gäller totalt installerad effekt.
Norrtälje har mest vindkraft i länet
Vindkraftverk i närbild

Norrtälje har mest vindkraft i länet

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige satte nya rekord i fjol, i både antal och effekt, men vindkraftverken är ojämnt fördelade över landet. Norrtälje kommun befinner sig i länstoppen.
Norrtälje har mest vindkraft i länet
Vindkraften byggs ut, men framför allt i Norra Sverige. Där elen behövs som mest sker minst utbyggnad.