Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Fler varsel i Skåne än för ett år sedan

Antalet varsel minskade visserligen under april jämfört med månaden innan i Skåne län, men de tre senaste månaderna har totalt 1 724 personer varslats om uppsägning – vilket är 932 fler än motsvarande period för ett år sedan.
Fler varsel i Skåne än för ett år sedan

Äldre än en månad

En person söker i Platsbanken

Fler varsel i Skåne än för ett år sedan

Antalet varsel minskade visserligen under mars jämfört med månaden innan i Skåne län, men de tre senaste månaderna har totalt 1 577 personer varslats om uppsägning – vilket är 900 fler än motsvarande period för ett år sedan.
Fler varsel i Skåne än för ett år sedan
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Fler varsel i Skåne än för ett år sedan

Antalet varsel minskade visserligen under januari i Skåne län, men de tre senaste månaderna har totalt 970 personer varslats om uppsägning – vilket är 401 fler än motsvarande period för ett år sedan.
Fler varsel i Skåne än för ett år sedan