Senaste Flyktingmottagande
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Lilla Edets boenden

Enligt den nya lagen ska Lilla Edets kommun ordna boende åt 25 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Lilla Edets boenden
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Ukrainska flyktingarna: Lilla Edet tar sin andel

Flyktingarna från Ukraina ska fördelas jämnare över landet än vid tidigare flyktingvågor. Lilla Edet har hittills tagit emot sin del enligt Migrationsverkets nyckeltal.
Ukrainska flyktingarna: Lilla Edet tar sin andel
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Ojämn fördelning av flyktingar – Lilla Edet tar inte sin andel

Över 42 000 asylsökande finns i Migrationsverkets system. Skulle de vara jämnt fördelade över landet borde 59 personer finnas i Lilla Edet – men så många har kommunen inte tagit emot.
Ojämn fördelning av flyktingar – Lilla Edet tar inte sin andel