Så bostadsmarknaden i Lilla Edets kommun.

Priserna på villor sjunker kännbart i Lilla Edet

Villapriserna har gått ner i Lilla Edets kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 7 procent.
Priserna på villor sjunker kännbart i Lilla Edet
En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Lilla Edet under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Lilla Edets kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Lilla Edet under mandatperioden

Äldre än en vecka

Så utvecklas skolan i Lilla Edet

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Lilla Edet.
Så utvecklas skolan i Lilla Edet

Ökat bostadsbyggande i Lilla Edet

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Lilla Edets kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Lilla Edet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Så utecklades arbetsmarknaden i Lilla Edet under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Lilla Edets kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Lilla Edet under mandatperioden
Flygplan i luften

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Västra Götaland i juni

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Västra Götalands län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet i Västra Götaland i juni

Äldre än en månad

Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Lilla Edet

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Lilla Edets ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Lilla Edet
Så bostadsmarknaden i Lilla Edets kommun.

Priserna på villor går neråt något i Lilla Edet

Villapriserna har gått ner i Lilla Edets kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 2 procent.
Priserna på villor går neråt något i Lilla Edet
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Lilla Edets boenden

Enligt den nya lagen ska Lilla Edets kommun ordna boende åt 25 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Lilla Edets boenden
närbild på laddande elbil

Färre nya laddbara bilar i Västra Götaland under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Västra Götalands län. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Västra Götaland under andra kvartalet
De senaste coronasiffrorna i Västra Götaland.

Färre coronatester i Västra Götaland förra veckan

Fortsatt inga nya coronapatienter på intensivvårdsavdelning, fler nya bekräftade fall och färre tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Västra Götalands län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 25.
Färre coronatester i Västra Götaland förra veckan

129 personer fick ekonomiskt bistånd i Lilla Edet i maj

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Lilla Edets kommun låg i stort sett stilla i maj, och är nu 0,9 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
129 personer fick ekonomiskt bistånd i Lilla Edet i maj