Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Lilla Edets kommun.

Arbetslösheten minskar i Lilla Edet

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Lilla Edets kommun. I Västra Götaland däremot minskar arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Lilla Edet
Så utvecklas arbetslösheten i Lilla Edets kommun.

Arbetslösheten minskar i Lilla Edet

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Lilla Edets kommun. Även i hela Västra Götaland sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Lilla Edet