Äldre än en vecka

Äldre än en månad

Ökat bostadsbyggande i Kungsör

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Kungsörs kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Kungsör

Så utecklades arbetsmarknaden i Kungsör under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Kungsörs kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Kungsör under mandatperioden
Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Kungsör

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Kungsörs ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Kungsör

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Kungsör i april

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Kungsörs kommun låg i stort sett stilla i april, och är nu 1,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Kungsör i april

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Kungsör i mars

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Kungsörs kommun låg i stort sett stilla i mars, och är nu 1,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Kungsör i mars
Så bostadsmarknaden i Västmanlands län.

Priserna på bostadsrätter stiger något i Västmanland

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Västmanlands län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 3 procent.
Priserna på bostadsrätter stiger något i Västmanland