Snabb utbyggnad av vindkraften i Kronoberg

I fjol byggdes över 400 nya vindkraftverk i Sverige. Men de nya satsningarna är ojämnt fördelade över landet – fyra av fem nya verk byggdes i norr. Kronobergs län var det län där det byggdes mest i södra Sverige.
Snabb utbyggnad av vindkraften i Kronoberg
Vindkraftverk i närbild

Snabb utbyggnad av vindkraften i Kronoberg

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige satte nya rekord i fjol, i både antal och effekt, men de nya vindkraftverken är ojämt fördelade över landet. Kronobergs län hör till de som byggde mest.
Snabb utbyggnad av vindkraften i Kronoberg
Vindkraften byggs ut, men framför allt i Norra Sverige. Där elen behövs som mest sker minst utbyggnad.