Flygplan från Vueling på rullbana

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Växjö flygplats i juni

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Kronobergs län går dock mot strömmen. På Kronobergs­flygplatsen ökade trafiken i stället. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet på Växjö flygplats i juni

Äldre än en månad

En elbil som laddas

Färre nya laddbara bilar i Kronoberg efter flera kvartals uppgång

Elbilar och laddhybrider utgjorde under andra kvartalet en lägre andel av alla nyregistreringar än kvartalet innan i Kronobergs län. Det var första gången på sju kvartal som andelen minskade. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Kronoberg efter flera kvartals uppgång
Person framför incheckningsdisk på flygplats

96 flyg landade på Växjö flygplats under maj

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
96 flyg landade på Växjö flygplats under maj
Läget på elmarknaden  i Kronoberg.

Priserna ökar i Kronoberg: Läget på elmarknaden i maj

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Kronoberg: Läget på elmarknaden i maj
Flygplan i luften

Fler flyg på Växjö flygplats i april

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Fler flyg på Växjö flygplats i april
Vindkraftverk i närbild

Snabb utbyggnad av vindkraften i Kronoberg

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige satte nya rekord i fjol, i både antal och effekt, men de nya vindkraftverken är ojämt fördelade över landet. Kronobergs län hör till de som byggde mest.
Snabb utbyggnad av vindkraften i Kronoberg
Flygplan från Vueling på rullbana

Fler flyg på Växjö flygplats i mars

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Ökningen är delvis en säsongseffekt – normalt sker fler flygningar i mars än i februari – men i vissa delar av landet är ökningen större än så. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Fler flyg på Växjö flygplats i mars

Allt mer solel i Kronoberg – men mindre ökning än i riket

Fjolåret blev som väntat ett nytt rekordår för solcellsinstallationer i Sverige. Även i Kronobergs län ökade den installerade effekten, men långsammare takt än i riket. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.
Allt mer solel i Kronoberg – men mindre ökning än i riket
kondensånga stiger från industriskorstenar

Här är de största utsläpparna i Kronoberg

Under 2021 vände växthusgasutsläppen från den svenska industrin upp igen, och ökade med omkring tio procent – till nästan samma nivåer som före pandemin. Men de lokala variationerna är stora.
Här är de största utsläpparna i Kronoberg
Läget på elmarknaden  i Kronoberg.

Priserna ökar i Kronoberg: Läget på elmarknaden i mars

Högre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 4 mars och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Kronoberg: Läget på elmarknaden i mars

Så många hushåll fick bidrag för hemmaladdning i Kronoberg

Privatpersoner i Kronobergs län beviljades under förra året 9,6 miljoner kronor i bidrag för att installera laddplatser i hemmet. Älmhultsborna utnyttjade avdraget flitigast.
Så många hushåll fick bidrag för hemmaladdning i Kronoberg

Fyra av tio laddplatser saknas i statistiken i Kronoberg

Det finns stora luckor i den statistik över laddinfrastruktur som oftast hänvisas till, även i Kronoberg. Länets siffror är därmed bättre än sitt rykte.
Fyra av tio laddplatser saknas i statistiken i Kronoberg
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Färre flyg på Växjö flygplats i februari

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Färre flyg på Växjö flygplats i februari
Läget på elmarknaden  i Kronoberg.

Läget på elmarknaden i Kronoberg i januari i fyra punkter

Lägre priser än förra månaden, ovanligt stor andel vindkraft och större export än import 97 procent av tiden. Här är Newsworthy nya månadsrapport om elmarknaden.
Läget på elmarknaden i Kronoberg i januari i fyra punkter
Genrebild, flygplan

Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet på Växjö flygplats

Det var bara små förändringar i flygtrafiken i landet som helhet under november månad. Antalet flighter ökade något, samtidigt som antalet passagerare minskade, jämfört med månaden innan. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet på Växjö flygplats
Så utvecklas flygtrafiken på Växjö flygplats

Flyg­trafiken kommer tillbaka igen på Växjö flygplats

Flygtrafiken på Växjö flygplats har börjat öka igen, efter pandemikollapsen. Fortfarande är flygandet dock på betydligt lägre nivå än vad som var normalt för årstiden under åren närmast före pandmins utbrott. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Flygtrafiken kommer tillbaka igen på Växjö flygplats
Så utvecklas försäljningen av laddbara bilar i Kronobergs län.

Milstolpe: Fyra av tio nya bilar laddbara i Kronoberg

Under tredje kvartalet var 43 procent av alla nyregistrerade bilar i Kronobergs län rena elbilar eller laddhybrider. Det är en rekordstor andel. Även i landet som helhet ökade försäljningen av laddbara bilar.
Milstolpe: Fyra av tio nya bilar laddbara i Kronoberg
Så utvecklas flygtrafiken på Växjö flygplats

Flygets upphämtning på Växjö flygplats har stannat av

Under sommarmånaderna ökande flygandet på Växjö flygplats igen efter pandemikollapsen, men i augusti tycks ökningen ha bromsat in igen. Det går hand i hand med utvecklingen i riket som helhet. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes för 2 veckor sedan.
Flygets upphämtning på Växjö flygplats har stannat av

Flygtrafiken ökar igen på Växjö flygplats

Sedan coronapandemin bröt ut i fjol har det svenska passagerarflyget kollapsat nästan helt. Under de sommaren har trafiken på många svenska flyglinjer ökat igen, om än till lägre nivåer en före pandemin. Även på Växjö flygplats var trafiken under juli större än samma månad i fjol. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Flygtrafiken ökar igen på Växjö flygplats

Framtidens värmeböljor

Mindre industriutsläpp i Kronoberg

Mindre industriutsläpp i Kronoberg

Industrin står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Nya siffror från Naturvårdsverket visar en rekordminskning i fjol, på tolv procent. Även i Kronobergs län minskade industrins utsläpp av växthusgaser, för andra året i rad.
Mindre industriutsläpp i Kronoberg
Två tusen färre flyg på Växjö flygplats första året med covid-19

Två tusen färre flyg på Växjö flygplats första året med covid-19

Passagerarflyget sett en historiskt stor nergång över hela världen, och de svenska flygplatserna är inget undantag. Svenskarna har inte flugit så lite sedan 1970-talet.
Men vad betyder det för klimatet?
Två tusen färre flyg på Växjö flygplats första året med covid-19

Kronoberg spräcker sin koldioxidbudget om fem år

En koldioxidbudget visar hur mycket utsläpp Sverige och Kronobergs län har råd med för att leva upp till Parisavtalet. Kronoberg måste minska sina utsläpp kraftigt de kommande åren för att inte spräcka sin budget.
Kronoberg spräcker sin koldioxidbudget om fem år

Analys av hur chanserna till en vit jul påverkas av klimat­förändringen

Analys av hur odlings­säsongerna påverkas av klimat­förändringen